วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๑๗ ปีแห่งการละสังขาร ลูกหลานน้อมรำลึกถึงคุณยาย

บุญพิเศษ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

๑๗ ปีแห่งการละสังขาร
ลูกหลานน้อมรำลึกถึงคุณยาย

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , บุญพิเศษ , คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

     คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย โดยเป็นผู้นำหมู่คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมาบุกเบิกและพัฒนาผืนดินทุ่งนาฟ้าโล่งในชานเมืองรังสิตเมื่อ ๔๐ กว่าปีที่แล้ว จนปัจจุบันกลายเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงทั้งด้านพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรม จนมีการแผ่ขยายสาขาออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก คุณยายอาจารย์ฯ สร้างคุณูปการแก่วัดพระธรรมกายและพระพุทธศาสนาไว้มากมาย ปัจจุบันแม้ท่านละสังขารไปแล้วถึง ๑๗ ปี แต่ท่านยังคงอยู่ในจิตใจและความทรงจำของลูกหลานทั้งหลายไม่เคยลืมเลือน


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , บุญพิเศษ , คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

• พร้อมใจปฏิบัติบูชา รำลึกถึงพระคุณสูงค่าของคุณยายอาจารย์ฯ
      ในภาคเช้าของวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์ฯ ครบ ๑๗ ปี ได้มีเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งในและต่างประเทศเดินทางไปยังวัดพระธรรมกายอย่างเนืองแน่น เพราะทุกคนต่างตระหนักถึงความสำคัญของวันนี้ ด้วยหัวใจที่รำลึกนึกถึงและมุ่งที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่คุณยายอาจารย์ฯ ด้วยการร่วมกันทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อันเป็นการปฏิบัติตามคำสอนที่คุณยายอาจารย์ฯ เคยกล่าวย้ำเตือนไว้เสมอ ๆ โดยในภาคเช้า ณ สภาธรรมกายสากล หลังจากท่านประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีในห้องแก้วสารพัดนึกแล้วทั้งพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา และเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรด้วยกระแสเสียงที่ไพเราะพร้อมเพรียง ยังสภาธรรมกายสากลอันกว้างขวางให้เกิดเป็นบรรยากาศแห่งความเป็นธรรมสถาน น้อมนำจิตใจให้สงบร่มเย็น บรรเทาจากความรุ่มร้อน วุ่นวาย ที่พบจากโลกภายนอกให้พลันสงบระงับลง และหลังจากนั้น ได้พร้อมใจกันนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาตามไฟล์เสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโย ซึ่งยิ่งเป็นการสร้างเสริมให้บรรยากาศขณะนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ น้อมนำดวงจิตทุกดวงให้หยุดนิ่ง ดิ่งลึกถึงความสุขสงบภายใน

    หลังจากนั้น มีการประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์อันเป็นการสั่งสมบุญด้วยการถวายทาน ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของคุณยายอาจารย์ฯ ที่นำและทำให้ดูเป็นแบบอย่าง ดังตอนหนึ่งที่ท่านเคยสอนไว้ว่า ถ้าเราถึงพร้อมด้วยทานบารมีแล้ว ย่อมจะมีผลานิสงส์ทำให้การสร้างบารมีอย่างอื่นราบรื่นสะดวกสบาย


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , บุญพิเศษ , คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

• สวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลเป็นทักษิณานุประทาน
     พิธีกรรมในภาคบ่าย หลังจากพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา และบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายพร้อมเพรียงกันที่ห้องแก้วสารพัดนึกแล้ว ต่างพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรอีก ๓ จบ จากนั้นมีการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามโดยมีพระมหาเถรานุเถระร่วมสวดในมณฑลพิธีจำนวน ๓๐ รูป เพื่อบำเพ็ญทักษิณานุประทานแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง หลังจากเสร็จพิธีแล้ว มีการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและรับฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์ จากนั้นเป็นการสักการะรูปหล่อคุณยายอาจารย์ฯ ของสาธุชนลูกหลานคุณยาย


• รัตนบุคคล รัตนมหาอุบาสิกา
      คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง คือผู้สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคณุ พระมงคลเทพมุนี (สด จนทฺ สโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสืบทอดการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายไปทั่วโลก ท่านคือผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย และเป็นบุคคลที่หลวงพ่อธัมมชโยกล่าวเสมอว่า “ถ้าไม่มีคุณยาย ก็จะไม่มีเรา” และแม้จะผ่านไปแล้ว ๑๗ ปีแห่งการละสังขารของคุณยายอาจารย์ฯ แต่คุณยายอาจารย์ฯ ยังคงอยู่ใกล้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย เพราะคุณธรรมและคำสอนของท่านยังคงเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติของเหล่าศิษยานุศิษย์ ซึ่งต่างมุงดำเนินรอบตามคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง รัตนบุคคลผู้เป็นมหาปูชนียาจารย์

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร