วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรด้วยอาหารธรรมดา แต่เลอค่าดุจ อาหารทิพย์

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

 

ตักบาตรด้วยอาหารธรรมดาแต่เลอค่าดุจ

อาหารทิพย์

 

 

 

 

 

      ๔ จังหวัดภาคใต้ของไทย แม้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม แต่หลายคน      ไม่ค่อยกล้าไป เพราะความไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ทำให้อดระแวงไม่ได้ว่าอาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกขณะ แต่พระภิกษุใน ๔ จังหวัดภาคใต้ยังคงยืนหยัดอยู่ที่นั่น เพื่อธำรงรักษาพระพุทธศาสนาบน ด้ามขวานทองเอาไว้ จนกระทั่งบางรูปมรณภาพลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ หลายรูปได้รับอันตราย หลายรูปถูกข่มขู่และกดดัน 

 

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

    หากเราตามข่าวของพวกท่านอย่างใกล้ชิด และรู้ว่าท่านมีความอดทน กล้าหาญ เสียสละเพียงใด เราจะปลื้มใจอย่างสุดประมาณว่า ข้าวสารอาหารแห้งธรรมดา ๆ ที่สองมือของเราประคองลงในบาตร และถูกลำเลียงไปยัง        ๔ จังหวัดภาคใต้ครั้งแล้วครั้งเล่านั้น เป็นประดุจอาหารทิพย์ที่จะกลายไปเป็นเลือดเนื้อ เป็นชีวิตของพระภิกษุสามเณรผู้กำลังบำเพ็ญบารมี อุปบารมี หรือปรมัตถบารมีเหล่านั้น 

 

 

     เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๑๐๐ รูป ที่ถนนนกแก้ว            อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีพระราชวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเลย ฝ่ายมหานิกาย พระครูบริหาร-กิจจาทร เจ้าคณะอำเภอภูเรือ ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์          ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นตามดำริของพระเทพ-ญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ตามโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระศาสนา ฟื้นฟู    ศีลธรรมโลก และรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้   

 

 

 

นายณรงค์ อ่อนสอาด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

    เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ณ สี่แยกไหสี่หู อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ อ่อนสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายเรวัฒ ชมพูเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พ.ต.อ.ชูเกียรติ คงพานิช ประธานชมรมฟื้นฟูศีลธรรมสิงห์บุรี เป็น ผู้กล่าวรายงาน การตักบาตรครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี    หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทหาร ตำรวจ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี และพี่น้องประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง

 

นายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

    เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพิธีตักบาตรพระนานาชาติ ๑๐,๐๐๐ รูป ครั้งที่ ๑๐ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๗ เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นตามโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย   เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ กิจกรรมในวันนี้มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

นายผาชัย โปรียานนท์ 
นายอำเภอคลองหลวง
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

    เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อำเภอคลองหลวงร่วมกับเทศบาลเมืองคลองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล เครือข่ายองค์กรพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอำเภอคลองหลวง จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานสงฆ์ นายผาชัย โปรียานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร