วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

ฉบับที่ ๑๔๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
ศีลสามารถช่วยเยียวยารักษาสภาพจิตใจของมนุษย์ให้ดีขึ้น และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งปัญหาส่วนตัวและส่วนรวม จนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีปัญหาใดในโลกที่ศีลไม่อาจแก้ไขได้...อ่านต่อ
โลกที่สดใสน่าอยู่เหมือนสวรรค์บนดิน ไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยใครคนใดคนหนึ่ง แต่จะเกิดขึ้นเมื่อประชากรโลกทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมา...อ่านต่อ
คัมภีร์ใบลานผ่านช่วงวิกฤตต่าง ๆ ตามกาลเวลาที่ล่วงเลยไป ทั้งจากภัยสงคราม จากการทำลายโดยธรรมชาติ จากน้ำมือมนุษย์ และการเสื่อมสลายของวัสดุ นับวันการค้นพบคัมภีร์ ใบลานอายุเก่าแก่ในสภาพสมบูรณ์จึงยากขึ้นทุกที ดังนั้นเมื่อหีบพระธรรมถูกเปิดขึ้นอีกครั้ง ในวันนี้ คัมภีร์ใบลานที่ยังอยู่ในสภาพดีจึงควรได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน...อ่านต่อ
หลังจากทีมงานพีซเรฟโวลูชันจัดโครงการปฏิบัติธรรมขึ้นที่แอฟริกาตะวันออกไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ภารกิจสร้างสันติภาพในดินแดนแอฟริกายังคงดำเนินต่อไป...อ่านต่อ
วิถีชีวิตคนไทยก็คือวิถีชีวิตของชาวพุทธ เพราะประเพณีวัฒนธรรมไทยล้วนมาจากนิสัยและการปฏิบัติที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันสำคัญในเทศกาลต่าง ๆ จะเห็นความพร้อมเพรียงทั้งชาวบ้าน ชาววัด ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ร่วมกันประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ อันแสดงออกถึงความยึดมั่นศรัทธาในพระธรรมคำสอน...อ่านต่อ
การกระทำสิ่งใดก็แล้วแต่ ถ้าเราอยากให้บังเกิดผลสำเร็จจริง ๆ เราต้องตั้งใจทำจริง ๆ และทำให้ต่อเนื่อง เหมือนการปลูกต้นไม้ ถ้าเราหมั่นรดน้ำพรวนดินต้นไม้ที่เราปลูก และดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง ต้นไม้ต้นนั้นก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว อีกไม่นานผลจากการดูแลเอาใจใส่ เราก็จะได้ร่มเงาหรือได้เก็บเกี่ยวผลของต้นไม้ชนิดนั้น...อ่านต่อ
๔ จังหวัดภาคใต้ของไทย แม้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม แต่หลายคน ไม่ค่อยกล้าไป เพราะความไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ทำให้อดระแวงไม่ได้ว่าอาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกขณะ แต่พระภิกษุใน ๔ จังหวัดภาคใต้ยังคงยืนหยัดอยู่ที่นั่น เพื่อธำรงรักษาพระพุทธศาสนาบน ด้ามขวานทองเอาไว้...อ่านต่อ
โปรดเห็นคุณค่ากิจที่ควรทำ โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า คนที่ดูเหมือนปกติทั่วไป สิ่งของที่ดูธรรมดา การงานที่ดูเหมือนไม่มีอะไร ทุกสิ่งอย่างมีคุณค่าในตัวเสมอ...อ่านต่อ
“ตำรับยอดเลขา” นำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตานำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ตำรับยอดเลขา”...อ่านต่อ
มีพระสูตรหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงเรื่อง “ธรรมที่ภิกษุควรพิจารณาเนือง ๆ” จุดประสงค์ก็เพื่อให้รู้จักตนเองอย่างชัดเจน เมื่อรู้จักตนเองชัดเจนแล้ว ก็จะรู้จักมนุษย์ทั้งโลกชัดเจน จะทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนได้ และจะสามารถเป็นที่พึ่งให้ชาวโลกได้...อ่านต่อ
ที่เคยทราบมาสมัยก่อนมีโต๊ะรับพนันบอลอยู่ในต่างประเทศ ประเทศเราอาจจะมีคนเล่น อยู่บ้าง แต่ก็เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ ในหมู่เยาวชนเพิ่งจะมียุคหลังนี้ ซึ่งเป็นตัวชี้ว่า ฟุตบอลโลกไม่จำเป็นต้องคู่กับการพนัน ไม่มีการพนันก็เชียร์ฟุตบอลสนุกได้...อ่านต่อ
คำอธิษฐานจิตในหนังสือสวดมนต์มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่ ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ ๑๘ ประการ”...อ่านต่อ
ลูกเข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ครอบครัวของลูกเป็นครอบครัวธรรมกาย ทั้งสามีและลูก ๆ ทั้ง ๓ คน มีทิฐิเสมอกัน...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ