วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗

ฉบับที่ ๑๔๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ศีลเป็นสะพานข้ามฟากที่มีพลังมากสามารถพาข้ามไปสู่เทวโลกและพรหมโลกหรือแม้กระทั่งไปสู่พระนิพพาน บุคคลใดรักษาศีลเป็นปกติ ศีลก็จะรักษาบุคคลนั้นให้อยู่ในสุคติภูมิเพียงอย่างเดียว ไม่พลัดไปเกิดในอบายภูมิ ศีลเป็นคุณธรรมที่จะระงับโทสะควบคุมกายและวาจาไม่ให้ไปกระทบกระทั่งใคร เหมือนเราควบคุมไฟให้ติดอยู่เฉพาะในเตาไม่ให้ลามออกไปข้างนอก...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา หรือ วันพระพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานนั้น แม้แผ่นดินซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจยังสะเทือนสะท้านหวั่นไหว เสมือนรับรู้เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหาบุรุษผู้ประเสริฐสุดเหนือสรรพชีวิตทั้งปวง...อ่านต่อ
วันนี้นอกจากเป็นวันแห่งการจุดแสงสว่างครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่มวลมนุษยชาติแล้ว ยังถือเป็นวันอัศจรรย์ที่ทำให้ชาวโลกทั้งหลายมีโอกาสพบกับความประเสริฐของชีวิตดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงประกาศให้วันวิสาขบูชา คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปีเป็นวันสำคัญสากลของโลก...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกจะมารวมกันจัดพิธีบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในฐานะที่วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก องค์การสหประชาชาติก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระพุทธองค์...อ่านต่อ
ชีวิตของเราชีวิตหนึ่ง น่าจะได้ทำสิ่งอัศจรรย์ที่เราจะปลาบปลื้มไปได้ตลอดทั้งชีวิตและสิ่งที่จะเป็นความปลื้มที่ว่านี้ ก็คือการบรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ที่ไม่เคยบังเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์อันยาวนาน... ในวันนี้ สิ่งอัศจรรย์สิ่งนี้กำลังรอคอยพวกเราทั้งหลายมาร่วมมือกันทำให้ปรากฏขึ้น...อ่านต่อ
แต่ด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนไทยจึงได้นำเอาส่วนประกอบของต้นไม้มาทำเป็นกระดาษเพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งมีข้อดีคือน้ำหนักเบา บันทึกเรื่องราวได้มาก และเคลื่อนย้ายสะดวก...อ่านต่อ
เมื่อครั้งที่มหาทุคตะถวายบิณฑบาตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังถวายแล้วฝนรัตนชาติตกลงมาที่บ้านของเขามากมายฟังเรื่องนี้แล้ว แม้เป็นคนที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและเชื่อเรื่องผลของบุญ ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่า ในท้องฟ้าที่ว่างเปล่าจะมีรัตนชาติตกลงมามากมายได้อย่างไร...อ่านต่อ
คอลัมน์ “สัมมา อะระหัง” ฉบับนี้ มีตัวอย่างของผู้มีบุญที่ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือ หมั่นสร้างบุญบารมีและเติมบุญให้แก่ชีวิตด้วยการภาวนา “สัมมา อะระหัง” มาฝาก และเมื่อใจอยู่ในบุญ ใช้ลมหายใจเป็นบุญ บุญก็สร้างความอัศจรรย์ให้บังเกิดกับชีวิตของพวกเขา.......อ่านต่อ
อดีตอาจเลือนหาย อนาคตอาจไปไม่ถึง จะคำนึงเนิ่นนานให้เสียเวลาปัจจุบันไปไย เวลาปัจจุบันมีค่ามากเพราะ คือเวลาจริง เรื่องจริง ชีวิตจริง ที่พร้อมจะกำหนดความจริงมากมายได้...อ่านต่อ
“ตำรับยอดเลขา” นำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตานำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ตำรับยอดเลขา”โดยลำดับเนื้อความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดูด้วย เพื่อรักษาศัพท์บางคำไว้ และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เขียน...อ่านต่อ
เมื่อคนเราต้องทำงานร่วมกัน ในฐานะที่จะต้องช่วยกันสร้างงานต่อไปในอนาคต มีสิ่งสำคัญที่จะต้องเตือนใจนักทำงานไว้เสมอคือ นักทำงานต้อง คิดก่อนทำ คิดก่อนพูด และ คิดก่อนคิดคำว่า ‘คิดก่อนทำ’ คงจะเคยได้ยินกันมาแล้ว ‘คิดก่อนพูด’ ก็คงเคยได้ยินกันมาบ้าง ‘คิดก่อนคิด’ยังหาคำตอบไม่ได้ หลวงพ่อมาเจอคำตอบจากพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเอามาฝากเพื่อให้คิดกันเป็น...อ่านต่อ
ถ้าเป็นการแสดงความสามารถด้วยการทำงานให้ดีที่สุด แบบนี้ดี แต่ต้องระวัง เพราะทุกคนต้องการความภูมิใจในตัวเอง ถ้าเมื่อไรรู้สึกว่าคนอื่นเก่งกว่า ก็จะไม่ค่อยชอบนิด ๆ แต่ถ้าคนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตน แล้วเรายอมรับว่าเขาดีจริง ๆ เก่งจริง ๆ ก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้ารู้สึกว่าคนอื่น มาข่มเราเมื่อไร จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน ดังนั้นถ้าคนเราต้องการความภูมิใจในตัวเอง ก็ไม่ควรไปกระทบความภูมิใจของคนอื่น...อ่านต่อ
พระเจ้าอโศกมหาราช คือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประวัติศาสตร์โลกจารึกไว้ว่า เป็นผู้ที่สามารถแผ่ขยายพระราชอำนาจทางการเมืองการปกครองไปพร้อม ๆ กับการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ