วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บวชเข้าพรรษา วัดร้างจะรุ่งโรจน์ พระศาสนาจะรุ่งเรือง

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

บวชเข้าพรรษา วัดร้างจะรุ่งโรจน์

พระศาสนาจะรุ่งเรือง

 

 

   พลังแห่งศรัทธาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ยากจะประเมินค่า และก่อให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นทุกยุคทุกสมัย รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยในขณะนี้ คือ การที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาจากทั่วประเทศพร้อมใจกันเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๑๐ (รุ่นเข้าพรรษา)อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีพิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย และพิธีอุปสมบท      ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมทั่วประเทศ ปรากฏการณ์ครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้ม             แก่มหาชนผู้เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง 

 

 

ใจใส ใจสบาย ทำอะไรก็สำเร็จ

 

     ปัจจุบัน บ้านเมืองกำลังมีการปรับเปลี่ยนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง    หลายท่านเป็นกังวลเรื่องการเชิญชวนผู้มีบุญ  ให้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในช่วงนี้ แต่ด้วยคติธรรมที่ว่า “ใจใส ใจสบาย ทำอะไรก็สำเร็จ” กอปรกับความบริสุทธิ์ใจที่ปรารถนาจะให้มี สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในสังคม ทำให้ผู้นำบุญทั้งหลายทำหน้าที่แจ้งข่าวการบวชรุ่นเข้าพรรษาไปยังลูกผู้ชายในท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างเป็นปกติ ซึ่งน่าอัศจรรย์ที่มีชายแมน ๆ มาสมัครบวชเป็นจำนวนมาก และมีรายงานข่าวมาจากศูนย์อบรมทั้งในต่างจังหวัดและส่วนกลางว่ามีผู้สนใจสมัครบวชเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

 


    ดังนั้น เมื่อถึงวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม ตามศูนย์ต่าง ๆ จึงมีบรรยากาศที่คึกคัก มีชีวิตชีวา ทั้งพระภิกษุ เจ้าหน้าที่ และผู้นำบุญ ต่างก็ปลาบปลื้มที่การบวชครั้งนี้ได้รับการ     ตอบรับเป็นอย่างดี 


    ในวันทำพิธีขอขมา มอบผ้าไตร ปลงผม ก็มีพ่อแม่ พี่น้อง ญาติมิตร และสาธุชนผู้มีบุญมาร่วมงานกันมากมาย ในบางจังหวัดจัดขบวนแห่นาคธรรมทายาทให้ผู้คนทั้งหลายชื่นชมอนุโมทนาว่า พระพุทธศาสนายังมีกุลบุตรผู้มีศรัทธาเข้ามาบวชเพื่อศึกษาพระพุทธธรรมคำสอน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

 

 

ธรรมทายาทจากทั่วทิศ 
รวมจิตเทิดทูนพระพุทธศาสนา

 

    เช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ธรรมทายาทจากทุกศูนย์         ทั่วประเทศเดินทางไปรวมกันเพื่อประกอบพิธีบรรพชา ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย 


    ภาพกุลบุตรผู้แต่งกายด้วยชุดนาคสีขาว เดินเป็นแถวอย่าง พร้อมเพรียงเพื่อเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ โดยมี เหล่าทานบดีผู้มีจิตศรัทธา พร้อมทั้งคณะเจ้าภาพผู้ให้การสนับสนุน   ร่วมในขบวนด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบผ่องใส 

 


    ธรรมทายาทเหล่านี้ แม้มาจากหลายจังหวัด แต่การร่วมกันประกอบพิธี ไม่ว่าจะเป็นการกราบไหว้ การลุก การนั่ง การเดิน หรือ  การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ล้วนเป็นไปอย่างงดงาม พร้อมเพรียง ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็นอย่างยิ่ง 


    ความพร้อมเพรียงที่ปรากฏบนลานธรรม เป็นภาพที่ตอกย้ำให้ทุกคนทั้งผู้บวชและสาธุชนผู้ให้การสนับสนุนตระหนักว่า พวกเราทั้งหลายจักต้องร่วมมือกันและพร้อมเพรียงกันยอยกและสืบทอดพระพุทธธรรมคำสอนอันประเสริฐ     ให้ตั้งมั่นยืนยาว และนำมาฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเดินตามเส้นทางของพระอริยเจ้าใน          กาลก่อน ซึ่งจะทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองดุจดังโบราณกาล

 


    พิธีกรรมในภาคบ่าย หลังจากที่เหล่าธรรมทายาทได้ครองกายด้วยผ้ากาสาวพัสตร์อันเหลืองอร่ามแล้ว ก็ได้รับโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระอุปัชฌาย์ ที่เมตตามอบคติธรรมด้วยความปรารถนาให้ผู้บวชธำรงตนเป็นธรรมทายาทที่รักการฝึกฝนอบรมตนเอง และกระทำตนเป็นเนื้อนาบุญ เป็นพระแท้ในพระพุทธศาสนา
 

 


บวชรุ่นประวัติศาสตร์ 
วัดร้างจะรุ่งโรจน์ พระศาสนาจะรุ่งเรือง

 
       โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ ๑๐ แล้ว และช่วยสร้างคนดีกลับคืนสู่สังคมได้เป็นจำนวนมาก สำหรับท่านที่ยังไม่ลาสิกขาก็ช่วยกันสืบสานงาน    พระศาสนา หลายรูปไปช่วยพัฒนาวัดทรุดโทรมให้มีศรีสง่า บางวัดมีพระน้อย เช่น เหลือแต่เจ้าอาวาส ท่านก็ไปช่วยงานในวัด โดยเฉพาะวัดร้างที่ไม่มีพระ พระภิกษุเหล่านี้ก็จะอาสาเข้าไปช่วยพัฒนาปรับปรุงให้ศาสนสถานมี    ความสว่าง สะอาด สงบ สามารถเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ธรรมะในชุมชนได้ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดุจครั้งโบราณกาลหรือยุคพุทธกาล


    เมื่อออกพรรษา รับกฐินแล้ว ท่านก็จะออกจาริกเดินธุดงค์ให้เป็นที่อนุโมทนาสาธุการของพุทธศาสนิกชนต่อไป 

 


    โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้มีพระมหาเถรานุเถระทั้งจากมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ดังเช่น พระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาส      วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เมตตาไปเป็น      พระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชา พระมหาเถรานุเถระจากวัดต่าง ๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเมตตาไปคล้องอังสะให้ แม้พระมหาเถรานุเถระ            ในจังหวัดต่าง ๆ ก็เมตตาให้ความสะดวกเรื่องสถานที่ในการประกอบพิธีอุปสมบทและ      การอบรม 

 

 

มาถึงวันนี้...เพราะมีผู้นำบุญ
    
    หลังจากได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรธรรมทายาทเรียบร้อยแล้ว ธรรมทายาทผู้องอาจเหล่านี้ก็จะเดินทางกลับไปยังวัดหรือศูนย์อบรมในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมการอุปสมบทเป็นพระภิกษุและอธิษฐานจำพรรษา ต่อจากนั้นธรรมทายาททั้งหลายเหล่านี้ ก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมตามพระธรรมวินัย ได้ฝึกสมาธิ และได้ศึกษาความรู้ที่มีคุณค่าแก่ชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 


    เมื่อพระภิกษุธรรมทายาทอบรมจิตจนกระทั่งมีใจที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น และเห็นคุณค่าของการบวชมากขึ้น ท่านจะยิ่งหวนรำลึกถึงพ่อแม่ บุพการี และผู้มีพระคุณ ที่ทำให้ท่านมีโอกาสได้ครองเพศสมณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำบุญที่ทำหน้าที่ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่องานพระพุทธศาสนา ออกชวนคนบวชโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย 


    พลังศรัทธาจากจิตใจอันสูงส่งของผู้นำบุญทั้งหลายที่ออกเชิญชวนจนกระทั่งชายแมน ๆ ทั้งหลายได้มาบวชเป็นพระภิกษุ-สามเณร   มาเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในวันนี้        จะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จะติดตามทุกท่านไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม


    ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบวชครั้งนี้..

 

 

โอวาทพระธรรมกิตติวงศ์ ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต 
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

    การเป็นสามเณรหรือเป็นพระภิกษุก็ตาม ถือเป็นศาสนทายาท เป็นธรรมทายาท เป็นผู้สืบต่อศาสนา สืบต่อธรรมะของพระพุทธเจ้า เธอทั้งหลายตั้งใจบวชจำพรรษา ทำให้มีเวลาที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้า มีโอกาสได้เป็นธรรมทายาทอยู่นาน ญาติโยมทั้งหลายก็มีโอกาสได้ทำบุญทำกุศลกับเธอทั้งหลายนาน โยมพ่อ โยมแม่      ของเราก็ปลื้มอกปลื้มใจนาน เมื่อเห็นเราบวช ท่านก็ปลื้มใจ เราเป็นพระ เป็นเณร      ท่านก็ปลื้มใจ ญาติพี่น้องก็ดีใจ จึงถือว่าการบวชนี้เป็นการเสียสละอย่างสูง บวชเพื่อพระศาสนา บวชเพื่อญาติโยมทั้งหลาย และบวชเพื่อตัวเอง 


    ในขณะที่เธอทั้งหลายจะได้ไปอุปสมบทในถิ่นของตนยังต่างจังหวัดนั้น ขอให้เธอทั้งหลายกำหนดจดจำไว้ให้แม่นยำและทำให้ได้ นั่นก็คือ เมื่อเธอไปบวชจังหวัดใด ก็จะต้องมีพระอุปัชฌาย์อาจารย์ พระพี่เลี้ยง เธอทั้งหลายต้องเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพระอุปัชฌาย์ เคารพพระอุปัชฌาย์เหมือนพ่อ เคารพพระพี่เลี้ยงเหมือนพี่ เคารพ    พระภิกษุที่บวชก่อนเราเหมือนพี่ ให้ความเคารพนับถือท่าน อย่าไปแข็งข้อ อย่ากล่าวอะไรล่วงเกินท่าน แม้เราจะรู้มากกว่าท่าน มีประสบการณ์มากกว่าท่าน แต่ว่าอายุพรรษา  เราน้อยกว่าท่าน ในวินัยนั้นเราเคารพกันตามอายุพรรษา ก็ขอให้รักษาข้อนี้ไว้ 


    บวชหนึ่งพรรษา ๓ เดือน ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า เล่าเรียนธรรมะให้เต็มที่ อย่าได้เกียจคร้าน และอีกประการหนึ่ง กิจวัตรต่าง ๆ ของวัด ไม่ว่าจะเป็นทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ลงอุโบสถ ปัดกวาดวัดหรือบริเวณสถานที่อยู่ ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาดเรียบร้อย ดูแลพระอุปัชฌาย์อาจารย์ สิ่งเหล่านี้เป็นวัตรปฏิบัติของพระ จะต้องทำตลอดเวลาที่เป็นพระ โดยเฉพาะพระบวชใหม่ที่เรียกว่าพระนวกะ ถ้าทำแล้วก็เป็นบุญเป็นบารมีที่สำคัญ ที่หาทำได้ยาก อย่าไปรังเกียจรังงอนว่า บวชมาไม่ใช่เพื่อการอย่างนี้ จริง ๆ แล้วบวชมาเพื่อการอย่างนั้น จริง ๆ การอย่างนั้นที่ทำเพื่อบุญเพื่อกุศล และเป็นการออกกำลังกายด้วย เพื่อให้เกิดความกระฉับกระเฉง ร่างกายแข็งแรง เช่น การออกบิณฑบาต เป็นการตื่นแต่เช้า อากาศดี    ได้เดิน ได้ออกกำลังแต่เช้า เหมือนญาติโยมออกกำลังกายกัน เราก็จะแข็งแรง การขบฉันอาหารแค่ ๒ มื้อ ก็เพียงพอต่อการบำรุงเลี้ยงร่างกาย สิ่งเหล่านี้เป็นวัตรปฏิบัติที่ทำมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า เป็นการประพฤติปฏิบัติที่ทำแล้วได้ประโยชน์จริง ได้อานิสงส์จริง ถ้าไม่ได้ประโยชน์ ไม่ได้อานิสงส์ ก็คงเลิกกันไปนานแล้ว ก็ขอให้เธอประพฤติปฏิบัติ      อย่างนั้น 


    การเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระอุปัชฌาย์ ต่อพระคู่สวดของตนนั้น เป็นความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า แม้ลาสิกขาไปแล้วก็ให้ความเคารพนับถือท่าน   ถือว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นอาจารย์ เป็นพระคู่สวด หรือเป็นพระพี่เลี้ยง ขอให้เธอทั้งหลายเจริญงอกงามไพบูลย์ เป็นสุขในพระศาสนา มีสติปัญญาสามารถเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียรในการทำกิจต่าง ๆ อย่าได้เกียจคร้านด้วยประการทั้งปวง ซึ่งจะทำให้การบวชครั้งนี้ได้ประโยชน์มาก ได้สาระมาก ถ้าหากไม่ประพฤติปฏิบัติ ก่อความเดือดร้อน เป็นอันธพาล เกเร ติดยาเสพติด หรือว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดี ไม่ชอบ ก็เป็นบาปติดตัวไปตลอดชีวิต จะทำให้ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ทำมาหากินอะไรก็ลำบาก ไม่ควรเสี่ยง ไม่ควรกระทำอะไรที่ไม่งดงาม ไม่เหมาะสม ตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่ดีงามที่เหมาะสมแล้ว ชาวบ้านเขากราบแล้ว ไหว้แล้ว เขาอนุโมทนาแล้ว เขาก็ได้บุญได้กุศล เราประพฤติดีปฏิบัติชอบ เขาก็ชื่นอกชื่นใจ ถ้าเราประพฤติไม่ดี ไม่ถูกต้อง นอกจากบาปจะตกอยู่ กับตัวแล้ว ญาติโยมก็เสียใจ โยมพ่อ โยมแม่ ก็เสียใจ แม้แต่พระรุ่นเดียวกันที่บวชด้วยกัน   รู้ว่าเราประพฤติไม่ดี ไม่ถูกต้อง ก็ไม่สบายใจ เป็นโทษด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นขอให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทั้งนี้เพื่อความเจริญงอกงามไพบูลย์ของตัวเธอทั้งหลาย และบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็จะถึงแก่ญาติพี่น้อง โยมพ่อ โยมแม่ ตลอดจนวงการคณะสงฆ์        โดยภาพรวม ขอให้พวกเธอทั้งหลายจดจำและกระทำให้ดี อย่างนี้การบวชของเธอจะได้สมบูรณ์แบบทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม คือการประพฤติปฏิบัติก็ได้ การศึกษาเล่าเรียนด้านความรู้ก็ได้ บุญกุศลก็ได้ และไม่ใช่ได้เฉพาะตัว ญาติพี่น้องก็ได้ โยมพ่อโยมแม่ก็ได้ สมกับที่เรามาบวชกัน ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับพวกเธอทั้งหลายด้วย...

 

 

 

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร