วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน ๒๔ น

เรื่องจากปก
เรื่อง : มาตา

  

 

 

 

สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน ๒๔ น.

 

     นับตั้งแต่ถือกำเนิดมาในห้วงเอกภพ โลกและสรรพสิ่งล้วนมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เม็ดทรายใต้ฝ่าเท้าที่เราก้าวข้าม ครั้งหนึ่งอาจเคยเป็นส่วนประกอบของขุนเขาอันยิ่งใหญ่ หมู่เมฆฝนบนนภากาศ ล้วนเคยเป็นหนึ่งเดียวกันกับหยดน้ำในมหาสมุทร มิเพียงธรรมชาติเท่านั้นที่หมุนเวียนเปลี่ยนผัน มนุษย์เองก็เช่นกัน ไม่มีใครไม่เปลี่ยนแปลง แต่ด้วยสมองอัจฉริยะทำให้มนุษย์สามารถควบคุมความเปลี่ยนแปลงของโลกและสรรพสิ่งเพื่อประโยชน์ของตนได้ในระดับหนึ่ง ทว่าสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและควบคุมได้ก็คือ “ความทุกข์” ซึ่งยังคงเวียนวนอยู่ในใจของมนุษย์เสมอมา

 

 

 


    ด้วยความไม่รู้ว่าจะกำจัด “ความทุกข์” ออกไปจากชีวิตได้อย่างไร มนุษย์จึงพยายามแสวงหาสิ่งตรงข้ามที่เรียกว่า “ความสุข” เข้ามาทดแทน

 

     ถ้าใครเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่ไหน  เขา ก็จะไปที่นั่น ใครเข้าใจว่าความสุขคืออะไร เขาก็จะแสวงหาสิ่งนั้น แต่ความสุขเหล่านั้นล้วน  ไม่จริงจัง ไม่ยั่งยืน และไม่สามารถเติมความพร่องของใจให้บริบูรณ์ได้ การแสวงหาความสุขจึงดำเนินต่อไปด้วยวิธีเดิม ๆ และได้ผลลัพธ์แบบเดิม ๆ จนกระทั่งทุกวันนี้มนุษย์เกือบทั้งโลกก็ยังไม่เคยรู้จักความสุขที่แท้จริง และไม่รู้วิธีเข้าถึงความสุขที่แท้จริง

 

 

 


          

 

    ที่จริงแล้วความสุขไม่ได้อยู่ห่างไกลหรือยากต่อการค้นพบแต่อย่างใด ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเรานี่เอง สุขก็อยู่ที่ใจ ทุกข์ก็อยู่ที่ใจในเมื่อความสุขและความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจ เข้าทำนองที่ว่าปัญหาเกิดที่ไหนก็ต้องแก้ที่นั่น 

 

    วิธีแก้ไขหรือปรับใจให้มีความสุขได้รวดเร็วที่สุด ง่ายที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็คือการทำสมาธิภาวนา หากใครทำสมาธิจนใจหยุดนิ่งสนิทถูกส่วนที่ศูนย์กลางกาย ความสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้น เพราะว่าศูนย์กลางกาย คือแหล่งกำเนิดของความสุขที่แท้จริง และยังเป็นแหล่งกำเนิดของความบริสุทธิ์ ภูมิปัญญา รวมทั้งความดีงามทั้งปวงอีกด้วย 

 

    หากใจดวงใดเข้าถึงแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงแล้ว ความทุกข์ก็จะอันตรธานไป     โดยปริยาย เพราะใจสามารถรับความรู้สึกได้แค่ทีละอย่างเท่านั้น 


    แหล่งแห่งความสุขที่แท้จริง (ศูนย์กลางกาย) จึงเปรียบเสมือนปราการอันแข็งแกร่งของใจ หากใครนำใจเข้าไปอยู่ในแหล่งนั้น เขาก็จะมีแต่ความสุข... ความสุข... และความสุข... ไม่ว่าพายุแห่งความทุกข์จะโหมกระหน่ำเข้ามาอีกกี่ครั้ง เจ้าของใจที่เปี่ยมสุขดวงนั้นก็จะรับมือได้โดยไม่เจ็บปวดทุกข์ทรมาน ดังนั้นการสร้างปราการใจจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำ ก่อนที่คลื่นร้าย ลมแรงจะกระหน่ำเข้ามา 

 

 

 

 

           ๓

 

    ข้อดีของการเข้าถึงแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงอีกประการหนึ่งก็คือ เมื่อใครมีความสุขที่แท้จริงแล้ว กระแสแห่งความสุขที่เอ่อล้นอยู่ในใจของเขา จะไหลบ่าออกไปสัมผัสใจของผู้คนรอบข้าง ทำให้คนที่อยู่รอบข้างมีความสุขไปด้วย ดังนั้นหากทุกคนในโลกเข้าถึงความสุขที่แท้จริงแล้ว โลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลง     ครั้งยิ่งใหญ่ เพราะมนุษย์จะมอบความสุข  ให้แก่กันจนไม่มีที่ว่างสำหรับความทุกข์ แล้วสันติภาพที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้น โดยไม่ต้องมี   การเรียกร้องแต่อย่างใด 

 

    ด้วยเหตุนี้ “โครงการสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน ๒๔ น.” จึงบังเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนมีปราการใจเป็นเครื่องป้องกันความทุกข์ และเพื่อให้กระแสแห่งความสุขภายในจากการปฏิบัติธรรมเปลี่ยนแปลงโลก   ใบนี้ให้สดใสน่าอยู่และเปี่ยมด้วยสันติสุข
 

 

 


                 

 

    “โครงการสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน ๒๔ น.” เป็นโครงการที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ดำริขึ้น และ      เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเปิดรับสมัครผู้มีบุญ      ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ 

 

 

ศูนย์กลางกาย คือแหล่งกำเนิดของความสุขที่แท้จริงและยังเป็นแหล่งกำเนิดของความบริสุทธิ์ ภูมิปัญญารวมทั้งความดีงามทั้งปวง

 

    คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการมีดังนี้


    ๑. ผู้มีบุญทุกเพศทุกวัย ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศและต่างประเทศ ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ แต่ผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องทำด้วยความสมัครใจและ มีฉันทะหรือความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีข้อแม้ ข้ออ้าง หรือเงื่อนไข   ใด ๆ ทั้งสิ้น ในการทำภารกิจพิเศษครั้งนี้


    ๒. เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลาและมีวินัยในการฝึกจิต


    ๓. เป็นผู้ที่ “เห็นความสำคัญ” และ “ให้  ความสำคัญ” กับการทำภารกิจพิเศษในครั้งนี้    สนใจร่วมโครงการสมัครได้ที่ผู้ประสานงานภาค ศูนย์สาขา หรือ www.dmc.tv/072

 

หมายเหตุ : โครงการนี้เปิดรับเฉพาะผู้มีบุญที่        สมัครใจจะเข้าร่วมโครงการเพียง “๑ ล้านคนแรกของโลก” เท่านั้น

 

 

 


         ๕

 

    หลังจากเปิดโครงการมาได้ไม่นาน ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก        ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กนักเรียน ซึ่งแต่ละคนล้วนตั้งใจนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อย ๑ ชั่วโมงตามกติกา และต่างก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และเมื่อใจถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์    ยิ่งขึ้น หลายคนพบว่ามีความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือการศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นผลพลอยได้ที่น่ายินดีนอกจากความสุขใจที่ได้รับอยู่ทุกวัน

 

 

 

           ๖

 

    โลกที่สดใสน่าอยู่เหมือนสวรรค์บนดิน ไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยใครคนใดคนหนึ่ง แต่จะเกิดขึ้นเมื่อประชากรโลกทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมา 


    ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านมา    ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ยิ่งใหญ่ มาเป็น ๑ ในล้านคนแรก ที่จะนำโลกไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วยการทำสมาธิภาวนา 

 

 

 


    “แม้ความฝันของเราที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลก และทำให้มวลมนุษยชาติทั้งปวงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อาจจะดูเหมือนเป็นความฝันที่เลื่อนลอย แต่ความฝันนี้เองที่ทำให้เหล็ก   กลายเป็นเรือลอยน้ำได้ ทำให้เหล็กกลายเป็นเครื่องบินลอยไปในท้องฟ้าก็ได้ และยังทำให้เราไปถึง         ดวงจันทร์หรือดวงดาวต่าง ๆ ได้ ด้วยยวดยานพาหนะที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน”

(พระเทพญาณมหามุนี)

 

 

เมื่อพวกเราได้เข้าโครงการ

 

เวลาเราตรงกัน ๒๔ น.
ดร.อนัญญา เมธมนัส
นักวิทยาศาสตร์

 

    เข้าวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ค่ะ และได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ   มาโดยตลอด แต่เกือบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา รู้สึกว่า เรามีผลการปฏิบัติธรรม   ที่ก้าวหน้าช้ามาก เพราะยังขาดความสม่ำเสมอ แต่พอหลวงพ่อเมตตา      เปิดโอกาสให้มีโครงการนี้ รู้สึกดีใจมาก จึงเลือกนั่งสมาธิในรอบ ๐๕.๐๐-๐๖.๑๕ น. และระหว่างวันก็หาเวลานั่งสมาธิเพิ่มอีกประมาณ ๑ ชั่วโมง ซึ่งก่อนเริ่มนั่งเราจะเกิดความภาคภูมิใจลึก ๆ เสมอว่าเรากำลังจะเข้ากะนั่งสมาธิพร้อมกับหลวงพ่อ และทีมงานที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก เวลานี้..เป็นเวลาที่ทุกคนมารวมพลังกัน โดยการหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกาย ซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์เหลือเกินค่ะ ที่ไม่ว่าใครจะเลือกนั่งสมาธิเวลาไหน ก็จะมีคนนั่งสมาธิเหมือนกับเรา ณ เวลานั้น ๆ ด้วย เหมือนเรามีเวลาตรงกันตลอด ๒๔ น. และพอทำได้อย่างนี้ทุกวัน รู้สึกเลยว่า ผลการปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้าขึ้นอย่างชัดเจนค่ะ จนเดี๋ยวนี้พอเราจรดใจเบา ๆ ที่ศูนย์กลางกาย จะพบว่าใจรวมหยุดนิ่งได้ง่ายขึ้นมาก ผิดกับปีแรก ๆ ที่เริ่มต้นนั่งสมาธิใหม่ ๆ มักจะตั้งใจมากเกินไป แต่เดี๋ยวนี้มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอ ซึ่งพอนั่งไปไม่นาน ใจก็รวมเร็วขึ้น จนเกิดอาการใจเบา        ตัวเบา ทำให้ลืมไปเลยว่ามีร่างกาย จากนั้นก็เกิดอาการตกศูนย์แบบนุ่มนวลแทบทุกรอบ และก็เห็นแสงสว่างวาบขึ้นมา บางครั้งก็เห็นเป็นแสงนวล ๆ ซึ่งเป็นภาวะที่มีความสุข เสมือนเราหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งที่มีแต่ความสงบปราศจากพันธนาการใด ๆ จนกระทั่งเราเกิดความมั่นใจขึ้นว่าถ้าเรานั่งสมาธิเป็นประจำอย่างนี้ได้ตลอด การเข้าถึงพระธรรมกายก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปค่ะ

 

เลื่อนตำแหน่งเป็นอัศจรรย์
คุณนิธินันท์ นิธิจงสวัสดิ์
ทำธุรกิจส่วนตัว


       ทุกวันนี้..ก็รู้กันอยู่ว่าเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในสภาวะอย่างไร ซึ่งโดยส่วนตัวคาดว่า..จะต้องได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ หนักมาก แต่พอหลวงพ่อจัดให้มีโครงการนั่งสมาธิทุกวัน ปรากฏว่า โครงการนี้เป็นเสมือนโครงการที่เข้ามาชุบชีวิตเราไว้จริงๆ เพราะทำให้ใจเราใส เป็นบุญได้ตลอด ไม่แปรปรวนไปตามสภาวการณ์ที่ผันผวนใด ๆ และพอใจเป็นบุญ แทนที่เราจะเจอสิ่งที่แย่ ๆ ก็กลับเจอแต่สิ่งดี ๆ 


       ทุกวันนี้ได้เข้าร่วมโครงการนั่งสมาธิในรอบ ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐ น. และ ๒๒.๓๐-๒๓.๓๐ น.    ทุกวัน จนสัมผัสได้เลยว่า..ชีวิตดีขึ้น คือ มีแต่คนติดต่อมาร่วมธุรกิจกับเราเยอะ ผิดกับเมื่อก่อนมาก จนล่าสุดทีมงานเราขยายจนเราได้เลื่อนตำแหน่งในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ที่ผ่านมา

 

 


เงินทองไหลมาอย่างง่าย ๆ
คุณธวัช แสงทน
เจ้าของรถเช่า


      เข้าร่วมโครงการนั่งสมาธินี้ทั้งครอบครัวเลยครับ คือ พ่อ แม่ ลูก ได้นั่งสมาธิกันหมดทั้งบ้าน พอนั่งแล้วก็สัมผัสได้ถึงความแตกต่างที่ชัดเจน เพราะทุกคนใจเย็นลง พูดกันด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้น จนเกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับ 


      ส่วนตัวผมเลือกนั่งสมาธิก่อนนอนรอบ ๒๒.๐๐-๒๓.๐๐ น. และตื่นมานั่งแต่เช้ามืดตอนตี ๔ ถึง ตี ๕ ครึ่ง อีกด้วย เพราะนั่งแล้วมีแต่ความสุข สบายใจ รู้สึกตัวเบา ใจเบา เหมือนจะลอยได้ และพอจรดใจนิ่ง ๆ ที่ศูนย์กลางกาย ก็เห็นดวงแก้วชัดใสสว่าง ยิ่งมองก็ยิ่งมีความสุข ปลื้ม      สบายอกสบายใจ และที่แปลกมากไปกว่านั้น คือตั้งแต่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ปรากฏว่า เงินทองเรา      ไม่ขาดมือเลยครับ ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้เงินทองฝืดมาก งานก็ไม่ค่อยมีเข้ามา แต่ปัจจุบันนี้มีคนจองเช่ารถผมอย่างต่อเนื่อง เหมือนที่หลวงพ่อท่านพูดไว้จริง ๆ ว่า..พอใจใส เงินทองมันก็ไหลมา     อย่างง่าย ๆ ตอนนี้ครอบครัวเรามีความสุขมากครับ

 

 

ได้ทำเลทองอย่างเหลือเชื่อ
คุณกสมา บัวคง 
เจ้าของบริษัท แอ็กกี้ไทย จำกัด 
จำหน่ายปุ๋ยและอาหารสัตว์ จ.จันทบุรี


    เลือกนั่งสมาธิ ๒ รอบค่ะ คือ รอบ ๖-๗ โมงเช้า และรอบ       ๓-๔ ทุ่มทุกวัน ตั้งแต่นั่งมารู้สึกชีวิตเป็นระบบระเบียบขึ้นมาก ปัญหาทางธุรกิจก็ถูกคลี่คลายไปได้อย่างเหลือเชื่อ โดยที่เราไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลย เพราะเดิมโกดังที่เราเช่าไว้เพื่อเก็บสินค้าจะหมดสัญญาเช่า ทำให้กลุ้มใจมาก แต่พอได้นั่งสมาธิทำใจใส ๆ ทุกวัน ตามที่หลวงพ่อบอก อยู่ ๆ วันหนึ่งก็มีคนเดินเข้ามาในร้าน เราจึงถามเขาแบบไม่ได้ตั้งใจว่า ถืออะไรมาด้วย เขาก็บอกว่า อ๋อ..โฉนดที่ดิน จะเอาไปขายให้เพื่อนอีกคนหนึ่ง แต่พอเราขอดู และคุยไปคุยมา เขาก็ยอมขายที่ดินแปลงนี้ให้กับเราแบบง่าย ๆ เกือบ ๘ ไร่ ในราคาที่ไม่แพง แถมเป็นที่ดินทำเลดีมาก เพราะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านเราเลย และที่น่าอัศจรรย์ไปกว่านั้น...เจ้าของโกดังที่เราเช่าอยู่ เขาก็ยอมต่อสัญญาเช่าให้เราอีก ๑ ปี แบบเหนือความคาดหมาย พอเราได้นั่งสมาธิแล้ว อะไร ๆ ก็ดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะ...

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร