วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บวชเป็นลูกพระพุทธเจ้า ความภูมิใจของลูกผู้ชาย

บทความพิเศษ

เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

 

บวชเป็นลูกพระพุทธเจ้า

ความภูมิใจของลูกผู้ชาย

          สายตาเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของสามเณรร่างเล็ก ทว่าแฝงดวงใจยิ่งใหญ่อยู่ภายใน สะพายบาตรด้วยกิริยาสงบสำรวมน่าเลื่อมใส เดินออกมาจากประตูอุโบสถด้านทิศใต้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบรรพชาในโครงการอบรม  สามเณรธรรมทายาทยุวชนรอบวัด  รุ่นที่ ๔ และพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา ภาคฤดูฝน รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

 

 

          สีเหลืองเรืองรองของผ้ากาสาวพัสตร์ ซึ่งเป็นประดุจธงชัยของพระอรหันต์ ช่วยขับผิวนวลใสของ สมณะน้อยให้ดูสว่างไสวยิ่งขึ้น หยาดน้ำตาของผู้เป็น บิดามารดาผู้ให้กำเนิดเอ่อล้นขึ้นอีกครั้ง เมื่อได้ทัศนา บุคคลอันเป็นที่รักตรงหน้าด้วยความปีติตื้นตันใจเหลือที่จะกล่าว
..เฉกเช่นความรู้สึกของสามเณรดุจเดียวกัน..

          ท่านทั้งสองก้มลงกราบสามเณรลูกชายด้วยความเคารพรักอย่างยิ่ง ภูมิใจว่า บัดนี้ ท่านได้ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยแล้ว เป็นพุทธบุตรผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ควร แก่การเคารพกราบไหว้ ท่านคือเนื้อนาบุญอันประเสริฐ แก่หมู่ญาติมิตร โดยเฉพาะบิดามารดาผู้อนุโมทนา บุญจากการบวช ย่อมได้อานิสงส์ใหญ่ในฐานะญาติ แห่งพระศาสนา ..ซึ่งมีค่ายิ่งกว่าตำแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิเสียอีก

          ด้วยว่าพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีรัตนะ ๗ ประการ ยังเทียบค่าไม่ได้กับพระรัตนตรัย อันได้แก่ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ซึ่งเป็นรัตนะล้ำค่าในโลก ไม่มีรัตนะใดยิ่งกว่า

          ดังนั้น การเป็นญาติแห่งพระศาสนาจึงเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันไม่มี ประมาณ

 

 

           ทำให้วันนี้เป็นวันบุญใหญ่ ที่เหล่ายอดนักสร้างบารมีทั้งหลายต่างอิ่มเอิบ เบิกบานในบุญกันถ้วนหน้า เมื่อได้เป็นเจ้าภาพงานบวชถึง ๒ โครงการพร้อมกัน ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พร้อมทั้งได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทาง ในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงาม

         ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบท โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

          หลังจากบรรพชาอุปสมบทแล้ว พระธรรมทายาทจะใช้เวลาทั้งหมดฝึกฝน อบรมตนเอง เรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นพระแท้ เมื่อจบโครงการไปแล้วจะได้นำความรู้ที่รับจากการอบรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะกับการเรียนและการใช้ชีวิตให้มีความสุขต่อไป

          บนหนทางชีวิตทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเดิน และการตัดสินใจเลือกใช้ชีวิต บนเส้นทางธรรมตั้งแต่วัยเยาว์นับเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่ง ต้องเป็นบุคคลผู้มี ดวงปัญญาสว่างไสว อันเกิดจากการสั่งสมบุญบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วน จึงจะมองเห็นถึงคุณประโยชน์จากการฝึกฝนอบรมตนตามพระธรรมวินัย ในขณะที่ร่างกายยังแข็งแรง สติปัญญายังแจ่มใส ย่อมไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไป ด้วยความไม่ประมาทในชีวิต

           ชีวิตของพระธรรมทายาท และสามเณรธรรมทายาททุกรูปก็เช่นเดียวกัน ด้วยตระหนักว่า เวลาในชีวิตแสนสั้นเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำ ไม่นานย่อม จางหาย จะมัวเพลินในความเป็นหนุ่มเป็นสาว ในความไม่มีโรค ในความมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร ในเมื่อชราและมรณภัยคืบคลานเข้ามาเบียดเบียนอยู่ทุกขณะ หากรอให้เข้าสู่ปัจฉิมวัย ร่างกายร่วงโรย สติปัญญาถดถอย ไฉนเลยจะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ได้

 

 

          พระธรรมทายาทและสามเณรธรรมทายาท ทุกรูปจึงมีความปีติภาคภูมิใจที่ได้สวมใส่ชุดนักรบแห่งกองทัพธรรมชุดนี้ ซึ่งเป็นผ้าสีสุดท้ายในสังสารวัฏ เป็นที่สุดแห่งการแสวงหาที่ไม่มีสิ่งใดยิ่งกว่า จากนี้ไป เหล่าศาสนทายาททุกรูปจะตั้งใจทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ประพฤติตนเป็นต้นแบบต้นบุญแก่ชาวโลก ด้วยการ เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน อันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด          

 

 

                 เมื่อได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ สามเณรในโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาทยุวชนรอบวัด ทำให้ได้รับคำตอบที่น่าประทับใจว่า ไม่ง่ายนักที่จะใช้ชีวิตห่างไกลจากไออุ่นของผู้มอบสายเลือด เพราะความรักที่ฝังอยู่ในเลือดข้นนั้น เรียกร้องให้สามเณรอยากอยู่ใกล้โยมแม่ อยากอยู่กับครอบครัว อยากนั่งเล่น นั่งคุยกันเหมือนวันวาน แต่สิ่งหนึ่งที่เข้มข้นกว่านั้น คือเป้าหมาย

           เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาสิ่งไหนที่จับต้องได้ด้วยมือ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามาเปรียบเปรย

          ยิ่งได้ยินได้ฟังถึงความตั้งใจของท่าน ทำให้นึกถึงพระพุทธพจน์บทหนึ่งที่ว่า "อย่าดูหมิ่นกษัตริย์ ว่ายังเยาว์ อย่าดูหมิ่นงูพิษว่าตัวเล็ก อย่าดูหมิ่นไฟว่าเล็กน้อย และอย่าดูถูกสมณะว่ายังหนุ่ม" เพราะอายุท่านอาจจะยังเยาว์ แต่ปัญญาบารมีที่สั่งสมมานั้นน่าชื่นชมนัก แม้หนทางสายนี้จะต้องอาศัยความ อดทนและความเสียสละอย่างมาก แต่พระคุณเจ้าทุกรูปก็ยินดีพอใจ ด้วยชุดนักรบแห่งกองทัพธรรมที่สวมใส่ ทำให้ความหวาดกลัวใด ๆ คล้ายจะหายไป จนหมดสิ้น มีความสุขสงบอันไม่มีประมาณมาแทนที่ ยิ่งเจอความทุกข์ยากลำบากเท่าไร ยิ่งสุกใสเหมือนทองที่เจอไฟ ยิ่งใสยิ่งสว่าง ผ้าผืนนี้มีตบะอยู่ในตัว ผู้ใดได้สวม กิเลสอาสวะจะถูกทุบถอง ดิน แดด ลม ฝน ทนได้ทุกอย่าง เป็นไปเพื่อถากถางทางพระนิพพานให้ถึงที่สุด

 

 

          ชาวโลกทั่วไปหากมองผิวเผินอาจเข้าใจผิดคิดว่าชีวิตของพระภิกษุสามเณรเป็นชีวิตที่ด้อยโอกาส ซึ่งเห็นจะเป็นจริงดังอ้าง คือ ด้อยโอกาสจากอกุศลกรรม ด้อยโอกาสจากอบายภูมิ อันจะนำพาชีวิตให้ ตกต่ำ แต่ความจริงยิ่งไปกว่านั้น คือ ชีวิตของนักบวช เป็นชีวิตที่ "ได้โอกาส" อันทรงคุณค่ายิ่ง ..ได้โอกาสในการทำความดีที่พิเศษสุด ..ได้โอกาสใกล้ชิดพระ-รัตนตรัย ทำให้ได้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ ซึ่งทุกอย่าง ล้วนรวมอยู่ในคำว่า พระภิกษุสามเณรผู้เป็นดั่งดวงตะวันสันติภาพ

          อนาคตของบวรพุทธศาสนาจึงฝากฝังไว้ในมือของพระคุณเจ้าทุกรูป ผู้แบกรับภาระของศาสน์ไว้ด้วยใจมั่น โดยมีมโนปณิธานกล้าแกร่ง หยั่งรากลึกต้นกล้าแห่งธรรมบนผืนดิน รอวันเจริญรุ่งเรืองสว่างไสวให้ร่มเงาเฉกเช่นไม้ใหญ่สืบต่อไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -