วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรพระนับหมื่น เริงรื่นปลูกต้นกล้าดาวรวย

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสิโล

 

ตักบาตรพระนับหมื่น

เริงรื่นปลูกต้นกล้าดาวรวย

          วันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นวันสำคัญที่นอกจากมหาชนทั้งหลายพร้อมใจกันเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อไปทำบุญใหญ่ ณ ดินแดนบ้านเกิดด้วยรูปกายของมหาปูชนียาจารย์ คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) แล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวในอุปสรรคใด ๆ ที่อาจจะบังเกิดขึ้นในการเดินทางไปร่วมบุญ และยังเกิดความภาคภูมิใจและปลาบปลื้มที่ได้มายืนอยู่ ณ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อ ๑๒๘ ปีที่แล้ว เป็นที่บังเกิดขึ้นของพระเดช-พระคุณหลวงปู่ ผู้เป็นบุคคลสำคัญของโลกและจักรวาล และเป็นผู้ที่ได้รับการกล่าวขานว่า ท่านคือ พระผู้ปราบมารŽ โดยในวันพิเศษวันนี้ เป็นวันที่ เหล่าศิษยานุศิษย์และผู้มีบุญทั่วโลกได้ร่วมระลึกนึกถึง พระเดชพระคุณหลวงปู่ ยอดมหาปูชนียาจารย์ และ น้อมบูชาธรรมด้วยการประกอบพิธีตักบาตรพระ ๑๒,๘๐๐ รูป และประกอบพิธีปลูกต้นกล้าดอกดาวรวยบรมจักรพรรดิ พันธุ์ทองชฎิลเศรษฐี เพื่อใช้ในการต้อนรับคณะพระธุดงค์ในเส้นทางสถาปนา มหาปูชนียาจารย์ ปีที่ ๒ รุ่งอรุณรับบุญใหญ่


ตักบาตรพระทั่วไทย ๑๒,๘๐๐ รูป

          พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑๒,๘๐๐ รูป ณ ลานบุญเฟื่องฟ้า อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ครั้งนี้ มุ่งถวายเป็นพุทธบูชาในวาระครบ ๑๒๘ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมารและผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีพระมหาเถระหลายรูปเมตตาเดินทางไปร่วมเป็นเนื้อนาบุญ เช่น พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระภาวนา-วิริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นต้น ส่วนฝ่ายฆราวาส มีคุณวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน

          ก่อนการตักบาตรมีการกล่าวแสดงตนเป็น พุทธมามกะ อันเป็นการเน้นย้ำถึงคุณลักษณะที่สำคัญ ทั้ง ๕ ประการของชาวพุทธ ซึ่งได้แก่

         ๑. การมีศรัทธา มีความเชื่อในหลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนา มีความเชื่อต่อพระรัตนตรัย และประพฤติปฏิบัติตนตามความเชื่อนั้น

         ๒. มีศีล คือการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น การปฏิบัติตามศีล ๕

         ๓. เชื่อในกฎแห่งกรรม เชื่อในหลักเหตุและผล ทำอย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้น

         ๔. ไม่แสวงบุญนอกบุญเขตของพระพุทธศาสนา

         ๕. กระทำความสนับสนุนในพระศาสนา คือช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนา

         ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้แสดง ตนเป็นพุทธมามกะแล้วจักต้องปฏิบัติตาม ด้วยความ ภาคภูมิใจในความเป็นชาวพุทธผู้มีพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ซึ่งจะเป็นการดำรงอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

         หลังจากมีการประกอบพิธีกรรมตามลำดับ เช่น อาราธนาศีล กล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรม กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และกล่าวคำอธิษฐานจิตเสร็จสิ้นแล้ว ประธานสงฆ์เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรก่อนที่คณะสงฆ์นับหมื่นจากทั่วประเทศ จะแปรแถวเข้ารับบิณฑบาตจากมหาชนที่นั่งรออยู่อย่างเนืองแน่น

ตักบาตรประวัติศาสตร์

เชื่อมสายสมบัติ เชื่อมสายบุญ

        เช้าวันนี้อากาศเย็นสบาย มีทั้งน้ำฝนพร่างพรมเบา ๆ แดดออกบ้างเป็นบางช่วง แต่ลมพัดเย็นสบาย โดยเฉพาะบรรยากาศตอนเช้าเมื่อแสงเรื่อเรืองของดวงอาทิตย์ทอกระทบผ้ากาสาวพัสตร์สีเหลืองทองของพระภิกษุสงฆ์ ที่กำลังเดินแปรแถวรับบิณฑบาต ได้สร้างความปลื้มปีติใจให้แก่สาธุชนที่ทอดสายตามองเนื้อนาบุญเดินเป็นริ้วขบวน สง่างาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย นับเป็นทัสสนานุตริยะ คือการเห็นอันประเสริฐที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถยังจิตใจให้ เข้าสู่สภาวะสงบ หยุด นิ่ง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมะภายในได้โดยง่าย

 

 

           การตักบาตรในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการถวายบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีที่ลูกหลานของท่านจะได้เชื่อมสายบุญสายสมบัติกับท่านผู้เป็นมหาปูชนียาจารย์ และจะได้ ติดตามท่านไปสร้างบุญบารมีทุกภพทุกชาติจนกระทั่ง ถึงที่สุดแห่งธรรม

 

 

            ขอสรรพมงคลความดีงามทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดมีแก่คุณสุภัค ศรีสุนทรพินิต ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี คุณสุวรรณ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กัลฯศศิธร โชคประสิทธิ์ นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต และผู้มีบุญทุกๆ ท่านในมหาสมาคมนี้ ต้องถือว่าวันนี้เป็นวันมหัศจรรย์ เป็นวันเกิดของหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม เดือนที่ ๑๐ ทางสุริยคติ และวันนี้ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ ทางจันทรคติ และพวกเราได้มาร่วมกันสร้างบารมี ๑๐ ทัศ ซึ่งในวันนี้เราทำกันครบ และ บารมีทเด่นชัดในวันนี้ก็คือ วิริยบารมี เพราะเรามาจากที่ไกล แล้วมาด้วยความใจถึง ใจกล้า ใจถึง ใจกล้าอย่างไร เพราะเรารู้ว่าพายุแกมีมาด้วย มาต้อนรับเราตั้งแต่เมื่อคืน แต่พวกเราถือว่าเป็นพวกข้ามี ก็คือข้ามีใจ ใจถึง วันนี้เป็นวันชุมนุมเลขสิบ ๑) เราได้บารมี ๑๐ ประการ ๒) เราได้มาให้วัตถุทาน ๑๐ ประการ ๓) เราได้มาบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ๔) เราได้มาประพฤติดีปฏืบัติชอบตามหลักแห่งความเป็นจริง ความชองธรรม ๑๐ ประการ เราไดมาปฎิบัติตามทางแห่งบุญ ที่เรียกว่ากุศลกรรมบท ๑๐ ประการ ความชอบ ๑๐ ประการ ที่เรามาบำเพ็ญกันในวันนี้ก็เพื่อถึงที่สุดแห่งธรรมในวันหน้า  ตามที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนีที่ท่านกำลังจะพาเราไปตามเส้นทางที่ถูกที่ชอบ ๑๐ ประการ หรือสัมมัตตะ คือ ๑.สัมมาทิฐิ ๒.สัมมาสังกัปปะ ๓.สัมมาวาจา ๔.สัมมากัมนันตะ ๕.สัมมาอาชีวะ ๖.สัมมาวายามะ ๗.สัมมาทิฐิ ๘.สัมมาสมาธิ ๙.สัมมาญาณะ ๑๐.สัมมาวิมุตติ ทางดำเนินชีวิตที่ถูกชอบ ที่จะนำพาเราไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้ นั่นคือภาษาพระ ถ้าเป็นภาษาไทย ประการแรก รู้จักทุกข์ สนุกับการแก้ไขปัญหา พูดจาเป็นหลักฐาน ทำงานสุจริต เลี้ยงชีวิตชอบธรรม พยายามสม่ำเสมอ ไม่เผลดสติ สมาธิตั้งมั่น ปัญญาบริสุทธิ์ จะพาท่านวิมุตติหลุดพ้นถึงที่สุดแห่งโลกได้ นี่คือ สัมมาปฏิปทา ทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ ก็เกิดขึ้นพร้อมมูลในวันนี้ ซึ่งเป็นวันประชุมเลข ๑๐ ดังที่ได้กล่าวมา และ "๑๐" ประการสุดท้าย ก็เชื่อว่างานบุญที่ยิ่งใหญ่วันนี้ เทวดาทั้ง ๑๐ โลกธาตุ ก๊คงจะมารับรู้ ร่วมบูญ และร่วมอนุโมทนากับเราด้วย

 

 

 

 

ปลูกต้นกล้าดอกดาวรวย

ตั้งผังรวยตลอดกาล

          หลังจากเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรพระเรียบร้อยแล้ว ประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระ ก็นำสาธุชนทั้งหลายปลูกต้นกล้าดอกดาวรวย ซึ่งจะเจริญ เติบโตเป็นดอกดาวรวยเหลืองอร่ามในเวลาอีกไม่นาน นี้ และจะนำไปโปรยรองรับการเดินธุดงค์ธรรมชัย เพื่อให้เส้นทางในการเดินธุดงค์ในครั้งนี้ เป็นเส้นทาง ที่ประหนึ่งปูลาดด้วยทองคำตลอดทั้งสาย

           การปลูกต้นกล้าดอกดาวรวยในวันนี้ เป็นการ เตรียมความพร้อมที่จะรับบุญใหญ่อีกครั้งกับโครงการ ธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางสายทองคำ บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ปีที่ ๒ โดยจะเริ่มเดินธุดงค์ ตั้งแต่วันพุธที่ ๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งหมด ๒๖ วัน เป็นระยะทาง ๔๕๖ กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจากที่เคยทำสถิติไว้ในกินเนสเวิร์ล เร็คคอร์ด อีก ๒๘.๒ กิโลเมตร (ครั้งแรกทำสถิติไว้ที่ ๔๒๗.๘ กิโลเมตร แต่ครั้งนี้จะเพิ่มเป็น ๔๕๖ กิโลเมตร) โดยมีพุทธบุตรผู้มีบุญที่ร่วมเดินธุดงค์ในครั้งนี้ จำนวน ๑,๑๒๘ รูป (ครั้งที่แล้ว ๑,๑๒๗ รูป)

 

 

 

 

 

          ขออนุโมทนาสาธุการทั้งผู้จัดงานและผู้ไปร่วม งาน ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนงานบุญครั้งนี้ให้สำเร็จเรียบร้อยอย่างน่าชื่นชม ซึ่งนอกจากทุกท่านจะ ได้บุญใหญ่ ณ แผ่นดินบ้านเกิดของมหาปูชนียาจารย์ แล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วม กันฟื้นฟูศีลธรรมโลก ด้วยการแสดงแบบอย่างของพุทธมามกะผู้มีวัตรปฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม ไม่หวั่นไหว ในการสร้างความดี

 

 

 

           พลังอันยิ่งใหญ่ของทุกท่านในครั้งนี้ ยังแสดงถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายคนดี ที่พร้อมจะสร้างบารมีเป็นทีมอย่างไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไข และที่สำคัญ การไปร่วมงานในครั้งนี้ยังเปรียบเสมือน การสร้างพันธสัญญาให้แก่กันและกันว่า เมื่อใดดอกดาวรวยบานสะพรั่ง จะมีผู้มีบุญพร้อมเพรียงกัน นำดอกดาวรวยจากทั่วทุกสารทิศไปโปรยต้อนรับพระผู้มีบุญ ผู้เดินธุดงค์ธรรมชัยบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ให้เหลืองอร่ามประดุจเส้นทางสายทองคำ อันจัก น้อมนำให้ชาวโลกทั้งหลายก้าวไปสู่ที่สุดแห่งธรรม..

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร