วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกคืออะไร?

ข้อคิดรอบตัว

เรื่อง : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ (M.D. :Ph.d.) จากรายการข้อคิดรอบตัวออกอากาศทางช่อง DMC

 

โครงการ

ฟื้นฟูศีลธรรมโลก

 

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกคืออะไร?

วัตถุประสงค์เป็นอย่างไร?

            ชื่อโครงการบอกวัตถุประสงค์ค่อนข้างชัดแล้ว ว่าเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมของโลก ไม่ใช่เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม ไทยอย่างเดียว คือเริ่มจากประเทศไทยแต่ขยายไปทั้งโลก เพราะในปัจจุบันหลายคนค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องศีลธรรมในสังคม ใครมีลูกก็ห่วงลูกว่าโตขึ้นจะเป็นอย่างไร บางยุคบางสมัยคิดว่าลูกโตขึ้นมาไม่ติด ยาบ้าก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว นิสัยอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง ขนาดนี้เลย แล้วเราจะยอมปล่อยไปอย่างนี้เรื่อย ๆ หรือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่า ใครจะยอมช่างเขา หลวงพ่อยอมไม่ได้ ท่านก็เลยชวนลูกศิษย์ชาววัดพระธรรมกาย รวมทั้ง ชาวไทยและชาวโลก ที่มีใจรักอยากจะเห็นโลกดีขึ้น มาร่วมแรงร่วมใจกันยอยกศีลธรรมให้สูงขึ้นมา เลย เกิดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกขึ้นมามากมาย เช่น โครงการเด็กดี V-Star โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ซึ่งตอนนี้ทะลุเป้ากลายเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูปแล้ว โครงการบวชอุบาสิกา แก้ว ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน โครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เป็นต้น และจัดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายตรงกัน คือ เพื่อยกระดับศีลธรรมของคน ในสังคมขึ้นมาให้ได้

ทำไมเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาและจริยธรรมถึงหายไปช่วงหนึ่ง

            เราเคยเปรียบเทียบ ๒ เรื่องนี้ไหม คือการส่งเสริมกิเลสกับการส่งเสริมศีลธรรม

            การส่งเสริมกิเลสนั้น บริษัทสุราหรือบริษัทบุหรี่เขามีโฆษณามาก แม้มีระเบียบห้ามโฆษณา แต่ โฆษณาแอบแฝงก็ยังมีหลากหลายรูปแบบ ปีหนึ่งงบ เป็นพัน ๆ ล้าน คือมีการส่งเสริมกิเลสอย่างเป็นระบบ แต่การส่งเสริมศีลธรรมเป็นอย่างไร มีงบเท่าไร กลาย เป็นว่าต่างคนต่างอยู่เหมือนเม็ดทรายที่ไม่มีพลัง คนก็ไม่ค่อยได้รับทราบ เรื่องราวทางศีลธรรมเลย ค่อย ๆ ซบเซาลงไป เพราะอะไรที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีกิจกรรม ก็มีแต่นับวันจะซบเซาลง ผลคือคน ไปวัดน้อยลง คนบวชพระก็ลดลง จากเดิมบวช เข้าพรรษาเป็นประเพณีไทย ต่างชาติเขามาดูกัน เดี๋ยวนี้เข้าพรรษาเหลือไม่กี่รูป ถ้าปล่อยต่อไปจะอันตรายมาก ฉะนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจึงกราบขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน แล้วประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการและเอกชน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟู ศีลธรรมโลก เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่า สังคมไทย มีพลังเงียบเยอะ คือคนที่อยากให้สังคมดีแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเลยอยู่เฉย ๆ แต่หลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าหากอยู่เงียบ ๆ มันก็คือพลังง่อย ฉะนั้น จะให้ไม่เป็นพลังง่อยก็ต้องตื่นขึ้นมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ จะตื่นขึ้นมาได้ก็ต้องมีโครงการเกิดขึ้น เช่น โครงการเด็กดี V-Star แล้วก็ประสานโรงเรียนทั้งประเทศ ครูบาอาจารย์คนไหนอยากจะให้เด็กดี แต่ ก่อนไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะอบายมุขเข้ามาแรงกว่า อาจารย์เลยสู้ไม่ได้ แต่พอมีโครงการนี้เกิดขึ้นมา อาจารย์มีกำลังใจแล้ว เหมือนกับว่ามีอาวุธในมือแล้ว เป็นธรรมาวุธที่จะนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปกู้ลูกศิษย์ที่จะจมเข้าไปในอบายมุขให้ขึ้นมาเป็นเด็กดีของคุณพ่อ คุณแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติ นี้คือที่มาของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

 

 

ทำไมถึงคิดว่าเด็กเป็นผู้นำในการฟื้นฟู ศีลธรรมได้ แล้วพวกเขาทำได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหน

            เราเชื่อไหมว่าเด็กเขามีใจใฝ่ดี อย่างที่พระ- พุทธเจ้าบอกว่า จิตมนุษย์แต่เดิมนั้นประภัสสร คือผ่องใส สว่างไสว เด็กเกิดมาเหมือนผ้าขาว ใจเขาประภัสสร ต่อมาภายหลังโดนอะไรมาแต้มไป เรื่อย ๆ ครั้งหนึ่งเคยมีการทำโพลไปสำรวจดูว่าระหว่างเด็กประถม มัธยม กับผู้ใหญ่ มีระดับ ศีลธรรมเป็นอย่างไร เชื่อไหมว่าเด็กมีศีลธรรมสูงกว่า ผู้ใหญ่ รักบุญกลัวบาปมากกว่าผู้ใหญ่ คือ นอกจาก ผู้ใหญ่ไม่ได้สอนให้เด็กรักบุญกลัวบาปแล้ว ยังกลาย เป็นว่าผู้ใหญ่ไปสอนให้เด็กเป็นคนไม่ดีทั้งทางตรงทางอ้อม ผ่านสื่ออบายมุขทั้งหลาย เด็กเองเริ่มต้นค่อนข้างดีอยู่แล้วโดยภาพรวม เราแค่รักษาความดีในใจเขาให้เติบโตขึ้นมา อย่าให้แปรผันไป แล้วก็ทำให้เข้มแข็งมากขึ้น แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้ว เพราะเด็กสอนง่าย แต่ผู้ใหญ่สอนยาก ใครมาสอนก็รู้สึกว่าตัวเองรู้มากแล้ว เลยต้องเอาเด็กสอนผู้ใหญ่ แต่สอนทางอ้อม การสอนทางอ้อมเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อเทศกาลกฐิน ปกติเรามีวัดกฐินร้าง คือไม่มีญาติโยมไปทอดกฐินเลย ก็เลยเป็นวัดที่กฐินตกค้าง ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศ ไทยของเรา พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเลยชวนเยาวชนเด็กดี V-Star มาทอดกฐิน ซึ่งท่านเรียกว่ากฐินสัมฤทธิ์ คือให้สัมฤทธิ์ผลด้วยพลังของเด็กดี โดยมีเงื่อนไขว่าให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนชวนกันไปทอดกฐิน เป็นประธานกฐิน นำกล่าวถวายกฐินเอง เตรียมงานทุกอย่างเอง แล้วไปชวนผู้ใหญ่มาร่วมบุญ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่า ภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพที่งดงาม ทำได้ดีแบบที่ผู้ใหญ่สู้ไม่ได้เลย และเป็นงานบุญที่ แท้จริง เพราะงานที่เด็กเป็นประธานกฐิน ไม่มีกินเหล้า ไม่มีอบายมุข เป็นบุญล้วน ๆ ตรงตามพุทธวิธี แล้ว วัดก็สะอาดสะอ้าน เพราะเด็กมีพลังของเด็ก ยกทีม กันมาทั้งโรงเรียน หยิบไม้กวาดมาคนละด้าม กวาดวัด ทำทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อย แล้วช่วยกันดูแลประดับประดาประสาเด็ก แต่ก็มีความงดงาม กฐินผู้ใหญ่สู้ไม่ได้

โครงการนี้มีมานานหรือยัง

            พระเดชพระคุณหลวงพ่อริเริ่มโครงการเด็กดี V-Star ขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ปีแรกและปีที่ ๒ จัดปีละ ๒ ครั้ง ต่อมาเนื่องจากเรามีโครงการบวชพระ โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว และโครงการ อีกหลายอย่าง เพราะฉะนั้นก็จัดแค่ ๑ ครั้ง แต่เพิ่ม จำนวนเด็กจาก ๕๐๐,๐๐๐ คน เป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน คือ มีเด็กมารวมกันทำความดีครั้งละเป็นล้านคน

แล้วเด็กมาได้อย่างไร ประสานงานกัน อย่างไร

            ปกติเด็กทั่วประเทศก็อยู่กันตามโรงเรียน เพราะฉะนั้นทางชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ก็ประสาน ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ประสานกับครูบาอาจารย์ และ ผู้บริหารการศึกษาที่หวังจะให้เด็กในโรงเรียนดีขึ้น ติดต่อให้มาเข้าโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ว่าต้องการให้เด็กมีคุณธรรมอย่างไร โดยเอามาประสานกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วก็ทำกิจวัตรที่ได้ผลในการส่งเสริมคุณธรรมจริง ๆ โดยมีเกณฑ์ว่า ในแต่ละโรงเรียนที่สมัครเข้ามา จะต้องมีเด็กมาฝึกเป็นผู้นำศีลธรรม ตามจำนวนที่กำหนดไว้ แล้วเด็กเหล่านี้จะเป็นผู้นำในการขยายศีลธรรมไป สู่เพื่อน ไปชวนเพื่อนมาเข้าโครงการ เสร็จแล้วต้อง มีการวัดเกณฑ์มาตรฐานศีลธรรมว่า เมื่อเสร็จโครงการแล้วระดับศีลธรรมของผู้นำจะต้องเพิ่มขึ้น คือ ต้องมีการประเมินผู้นำก่อนว่าได้ผลจริงหรือเปล่า มาตรฐานศีลธรรมต้อง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ถึงจะสอบผ่าน ไม่ใช่แค่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์
แล้วเด็กที่มาทำโครงการยังต้องทำการบ้าน ฝึกคุณธรรม วินัย เคารพ อดทน ซึ่งแจกแจงออกมาจากหลักการของกระทรวงศึกษาธิการ และมีอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

            ความเคารพ เช่น ความเคารพต่อคุณพ่อ คุณแม่ ต่อโรงเรียน ต่อสังคม เป็นต้น โดยฝึกความ เคารพต่อคุณพ่อ คุณแม่ เช่น เช้า ๆ จะไปโรงเรียน ก็ต้องสวัสดีคุณพ่อ คุณแม่ก่อน กลับมาบ้านก็ต้องมาสวัสดีคุณพ่อ คุณแม่ กลางคืนก่อนนอนไปกราบ เท้าคุณพ่อ คุณแม่ก่อน แล้วไปนอน อย่างนี้เป็นต้น ส่วนการฝึกความเคารพต่อครูบาอาจารย์และต่อสังคมก็คือ จับดีทุกคนที่อยู่รอบตัว สังเกตว่าแต่ละวันใครมีอะไรดีบ้าง ซึ่งการมองเห็นข้อดีของคนอื่นก็คือการเคารพนั่นเอง

            วินัยทางธรรมก็คือ ต้องรักษาศีล ก่อนไปโรงเรียนต้องอาราธนาศีล อย่างน้อยศีล ๕ ทำอย่างนี้ ๓ เดือน เสร็จแล้วก็มารวมตัวกันทั้งประเทศ ที่วัดพระธรรมกายเพื่อประเมินผล โดยวัดคุณธรรมเป็นโรงเรียนเลยว่า แต่ละโรงเรียนฝึกกันอย่างไร มาประชันกันเหมือนโอลิมปิกทางศีลธรรม พอมาแล้วได้เห็นเพื่อนเยาวชนเป็นล้านคน เด็กก็รู้สึกมีกำลังใจ พอกลับไปก็เอาทั้งภาพทั้งวิดีโอกลับไปให้รุ่นใหม่ดู ว่า เดี๋ยวไปแข่งโอลิมปิกศีลธรรมจะต้องเจออย่างนี้ ทำให้เด็กยิ่งตั้งใจฝึกซ้อม เพื่อไม่ให้โรงเรียนของเขาน้อยหน้าใครในด้านศีลธรรม ต่างคนต่างฝึก ทุกโรงเรียนยกระดับขึ้นมาหมดเลย นี้คือที่มาที่ไป

ทำไมเด็กดี V-Star ถึงทำให้ครอบครัว ครูบาอาจารย์ และสังคมเปลี่ยนแปลงไป

            ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่า จิตมนุษย์แต่เดิม ประภัสสร แม้ภายหลังถูกย้อมอย่างไร แต่ภายในก็ยังใสสว่างอยู่ ขนาดคนเกเรที่ทำผิดถูกจับติดคุกอยู่ ก็ตาม เขาก็อยากเป็นคนดี อยากได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ว่าเขาแพ้ใจตัวเอง ก็เลยไปทำอย่างที่ เคยเป็น ใครกินเหล้าก็ยังกิน ถามว่ารู้ไหมว่าเหล้าไม่ดี ก็รู้ คนที่ติดยา ถามว่ารู้ไหมติดยาไม่ดี ก็รู้ แต่มันแพ้ใจตัวเอง เลิกไม่ได้ บุหรี่ไม่ดีรู้ไหม ทำไมจะไม่รู้ แต่ก็ยังอยากสูบ คือจริง ๆ ตัวเองก็อยากเลิก อยากจะดี แต่ยังแพ้ใจตัวเองอยู่

            ฉะนั้น พอมีใครสักคนยืนหยัดขึ้นมาเป็นผู้นำในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก แม้จะเป็นเด็กก็ตาม แรงสั่นสะเทือนนี้สะเทือนจนกระทั่ง กิเลสที่หุ้มใจผู้ใหญ่อยู่ร่วงกราวเลย เริ่มจากประเทศไทย แต่ตอนนี้ผลสะเทือนเริ่มขยายออกไปแล้ว เริ่มเห็นภาพว่าผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกเป็นอย่างไร คือมีพระภิกษุชาวมองโกเลียมาเห็นเข้า ก็บอกว่าอยากให้แบบนี้เกิดที่มองโกเลียบ้าง เลยไปจัดที่มองโกเลีย เราแค่ถ่ายทอด วิธีการให้ แล้วเขาไปจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์ฯ ขึ้นในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเอาระเบียบปฏิบัติของชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ที่ประเทศไทยไปใช้ เช่น กรรมการชมรมพุทธฯ ต้องสวดมนต์ นั่งสมาธิ รักษาศีล ต้องช่วยเหลือสังคม เป็นพี่เลี้ยงให้รุ่นน้อง ประถม มัธยม แล้วเป็นอาสาสมัครจัดรวมพลัง V-Star

            มองโกเลียมีประชากรแค่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ คน แต่ประเทศใหญ่มาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เป้าหมายไปว่า ขอให้จัดเด็กดี V-Star ๒๐,๐๐๐ คน เขาก็ตอบรับ ถ้าเทียบกับของไทยก็ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน เพราะประชากรเขาน้อยกว่าไทย ๒๐ เท่า ปรากฏว่ามีคนสมัคร ๑๙,๐๐๐ กว่าคน มี นักศึกษามหาวิทยาลัยสมัครเป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานหลายพันคน และมีครูบาอาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมงานด้วย ซึ่งเขาบอกว่าเด็กเขาเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อ เห็นผลเลยว่าดีขึ้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เขาไม่ได้ขออะไรเลย ขอแค่วิธีการ พร้อมกับนิมนต์พระอาจารย์ไป ๒ รูป ทีมงานอีก ๓ - ๔ คน ไปรวมใจนิสิตนักศึกษาที่เป็นแกนนำและ ครูบาอาจารย์ให้มาสวดมนต์นั่งสมาธิ ฟังพระอาจารย์ เทศน์สอน แล้วให้สามเณรชาวมองโกเลียที่มาฝึกอยู่ ที่วัดพระธรรมกาย ซึ่งตอนนี้พูดไทยคล่องแล้วเป็นล่ามแปล แค่นี้เขาก็มีกำลังใจแล้ว พร้อมที่จะไปลุยงานเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมในหมู่เยาวชนต่อไป เห็นไหมว่ามันเป็นวิธีการที่เป็นสากลและใช้ได้จริง และกำลัง ขยายผลกว้างขึ้น ๆ เพื่อให้โลกทั้งโลกสงบเย็นด้วย ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

ถ้าอยากให้ลูกเข้าร่วมโครงการนี้ต้องทำอย่างไร

            ลูกอยู่โรงเรียนไหน ถ้ายังไม่ได้เข้าโครงการ ช่วยไปติดต่อคุณครูว่าทำไมโรงเรียนถึงยังไม่ได้เข้าโครงการ สมัครเข้าโครงการได้แล้ว ดิฉันหรือผมยินดี สนับสนุน ถ้ามีผู้ปกครองเข้าไปติดต่อบอกให้คุณครู ไป ไม่ต้องมากหรอก แค่ ๕ ราย ๑๐ ราย รับรองเดี๋ยวโรงเรียนก็สมัครเข้าโครงการ บางโรงเรียนอาจ จะรู้สึกว่ายังมีงานอื่นยุ่งอยู่ แต่พอมีผู้ปกครองมาเรียกร้องเดี๋ยวก็จะเป็นกระแสขยายเต็มแผ่นดิน

วันนั้นจะมีอะไรให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมบ้าง

            อย่างที่บอกคือ เด็ก ๆ มารวมกันเพื่อประเมิน มาตรฐานทางศีลธรรม และเป็นการแข่งขันระหว่าง โรงเรียนต่าง ๆ ที่มาร่วมทั้งหมด มีการให้คะแนน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โรงเรียนไหนเป็นอย่างไร แบ่งโซน แบ่งภาคกัน แล้วเอาคะแนนมาประเมินรวมกันทั้งหมด ตั้งแต่เช้าถึงเย็น แล้วมีนิทรรศการด้วย ทั้งนิทรรศการพุทธประวัติ หลักธรรมในพระ- พุทธศาสนา เป็นนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่มาก ๆ เพราะต้องรองรับเด็กเป็นล้าน บอร์ด นิทรรศการยาวประมาณ ๔ กิโลเมตร พื้นที่จัดนิทรรศการใหญ่กว่าสนามหลวง เพราะต้องรับเด็กเป็นล้าน มีภาพทั้งสวรรค์ นรก หลักธรรมต่าง ๆ ให้เด็กเลือกดูได้ตามใจชอบ

            ใครมีข้าวของอะไรจะมาร่วมบริจาคให้เด็ก ๆ เอาไปใช้ประโยชน์ เช่น ปากกา ดินสอ ฯลฯ ก็ร่วม บุญเข้ามาได้เลย ติดต่อที่ โทร. ๐๘๓-๕๔๐-๖๓๓๑ หรือถ้าใครอยู่ไม่ไกลก็ให้มาสัมผัสบรรยากาศว่า เด็กไทยเป็นล้านคน ที่ตั้งใจมาทำความดีเป็นอย่างไรบ้าง ให้มาเห็นด้วยตาของเราเอง แล้วมาช่วยกันดูแล เด็กเหล่านี้ด้วย โดยมาสมัครได้ที่ชมรมพุทธศาสตร์ สากลฯ

จะต้องฝากโลกใบนี้เอาไว้ในมือของเยาวชนอย่างไรบ้าง

            ฝากรวมทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กก็แล้วกันว่า จริง ๆ ในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคกัปไขลง คำว่า กัปไขลง หมายถึง อายุมนุษย์ค่อย ๆ สั้นลง อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า เวลาผ่านไป ๑๐๐ ปี อายุมนุษย์ จะลดลง ๑ ปี ในครั้งพุทธกาล มนุษย์มีอายุเฉลี่ย ๑๐๐ ปี ปัจจุบันผ่านมา ๒,๕๐๐ ปี อายุเฉลี่ยลดลงมาเหลือ ๗๕ ปี หมายถึงสภาพสังขารร่างกายที่อยู่ได้ แต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมา บางช่วงที่การแพทย์ไม่ดี ก็อายุสั้นกว่านี้

            ดังนั้น คนทั่วไปจะมองว่าสังคมจะค่อย ๆ แย่ ลง รุ่นลูกคงจะแย่กว่ารุ่นเรา แต่รุ่นหลานคงจะแย่กว่ารุ่นลูก อยากบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าพวกเราทุกคนที่อยากเห็นศีลธรรมกลับมาสู่โลกเลิกเป็นพลังง่อย แล้วมาช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรม เชื่อไหมว่าเราสามารถพลิกผังนี้ได้ จากกัปไขลงก็ไม่ต้อง อายุลดลงไปเรื่อย ๆ ถึง ๑๐ ปี แล้วมนุษย์ก็ฆ่าฟันกันเหมือนผักเหมือนปลา เป็นยุคมิคสัญญี ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเลย ถึงแค่ ๗๕ ปี หยุดตรงนี้แล้วพลิกไขขึ้นเลย ถ้าเราอยากจะเห็นสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น อย่าอยู่เฉย อย่าอยากให้ดีแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อน เอาคำว่า เอาไว้ก่อน ออกไป แล้วลุกขึ้นมาจับมือช่วย กันทำ เมื่อพลังแห่งความดีทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งชาย ทั้งหญิง ประสานรวมกันเมื่อไรแล้ว สิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้น ฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาล สังคมจะสงบร่มเย็น พืชพรรณธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ แล้วโลก ในยุคพระศรีอาริย์ที่เราเคยคุยกันไว้ว่าอยากให้เกิดขึ้น จะบังเกิดขึ้นประจักษ์อยู่ตรงหน้าของเรา

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -