วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปลื้มกับความสำเร็จ ปลื้มทั่วไทย

ตักบาตรพระล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียว

 

ปลื้มกับความสำเร็จ
______________________________________

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
_________________________________________________

ปลื้มทั่วไทย

 

         ภาพบรรยากาศพิธีตักบาตรพระในโครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทยที่ผ่านมา ยังคงสร้างความประทับใจให้กับเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่รอยยิ้มอิ่มบุญของผู้มีบุญ ที่ต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่พุทธบริษัท ๔ ในการอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลังความสามารถ

         โครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้ง ๗๗ จังหวัด จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง รวมพลังชาวพุทธเป็นขวัญและกำลังใจส่งไปยังพุทธบุตร ๒๘๖ วัด และผู้ประสบภัยทั่วไทย

         และเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา พวกเราได้ปลื้มปีติกับการตักบาตรพระ ๖ แห่ง ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ และยังเป็นการฉลองเนื่องในโอกาสที่โครงการฯ จัดตักบาตรพระ ครบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูปอีกด้วย

        ๔ ปีกว่ากับการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรพระ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โครงการนี้ได้สร้างบุญมหาศาลแก่พวกเราชาวพุทธ และนำความปลื้มปีติมาสู่หัวใจของเราทุกครั้งที่นึกถึง ปลื้มที่ได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ตลอดจนกำลังสติปัญญา เพราะกว่าจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์สว่างในแต่ละพื้นที่ได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็คุ้มค่าเกินคำบรรยาย เพราะสิ่งดีงามที่เกิดขึ้น จะยังคงสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กับคนรุ่นหลังไปอีกนานแสน นาน

         และเพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการฯ บรรลุผลสำเร็จ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้เมตตามอบบุญใหญ่ให้กับพวกเรา โดยดำริให้โครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ขยายโครงการฯ เป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

         สำหรับเดือนนี้ เรามาเก็บตกทบทวนบุญกับภาพแห่งมหากุศลที่เกิดขึ้นใน ๔ สถานที่ ๔ จังหวัด ก่อนที่พวกเราจะได้ปลื้มปีติกับภาพการตักบาตรพระก้าวสู่ล้านที่ ๒ ในฉบับหน้า

 

ตักบาตรพระ

 

         เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธี ตักบาตรพระ ๒,๕๕๕ รูป ณ บริเวณถนนด้านหน้า ที่ว่าการอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย วิสมล นายอำเภอโพธาราม เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ก่อนการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชน ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

 

ตักบาตรพระ

 

    การตักบาตรครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างมหากุศล ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่ง การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตามโครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของ พระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

      การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แสดงถึงความรักความสามัคคีของคนทั้งจังหวัด ไม่ใช่เฉพาะชาวโพธาราม และความสำเร็จในวันนี้ ยังเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่จะเติบโตเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาและของประเทศต่อไป

 

ตักบาตรพระ

 

        เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธี ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ณ ถนนดวงรัตน์ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับความเมตตาจากพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นผู้แทนกล่าวให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนกล่าวแสดงความห่วงใยต่อพระสงฆ์ ๔ จังหวัดภาคใต้

 

ตักบาตรพระ

 

        การตักบาตรครั้งนี้ มี ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นผู้แทนนำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะและ นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ด.ญ.จินดามณี ศรีสว่าง เด็กดี V-Star จากโรงเรียนพิงครัตน์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และกัลฯวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิต

        สำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรพระในครั้งนี้ จะนำไปช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ ๒๘๖ วัด รวมถึงประชาชนชาวพุทธ ทหาร ตำรวจ ที่รักษาความสงบเรียบร้อยอยู่ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้

 

ตักบาตรพระ

 

         เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๕๕๕ รูป ณ ถนนโกสีย์ ตั้งแต่ วัดนครสวรรค์ ถึงวัดโพธาราม อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์ พิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเทพปริยัติเมธี เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

ตักบาตรพระ

 

        สำหรับการตักบาตรพระในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเพื่อรวมพลังชาวพุทธ ส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย เพื่อนำไปถวายแด่พุทธบุตร และมอบให้พี่น้องประชาชนใน ๔ จังหวัด ภาคใต้ ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบกว่า ๘ ปี

        กิจกรรมบุญครั้งนี้นับเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว และเป็นการพัฒนาศีลธรรม กล่อมเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ดีงาม ด้วยการรู้จักเป็นผู้ให้ โดยเฉพาะต่อพระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญและเป็นอายุพระพุทธศาสนา

 

ตักบาตรพระ

 

        เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๕๕๕ รูป ณ ถนนชายกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าว ให้การต้อนรับ

 

ตักบาตรพระ

 

        สำหรับการตักบาตรพระครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และรวมพลังชาวพุทธ ส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ นอกจากนี้ ยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวอีกด้วย

        นอกจากพิธีตักบาตรแล้ว ยังมีพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย เพื่อนำไปถวายแด่พุทธบุตร และมอบให้พี่น้องประชาชนใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบมาเป็นเวลากว่า ๘ ปี

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 115 พฤษภาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร