วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธุดงค์จากสนามเทพหัสดินสู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ทบทวนบุญ ๓

เรื่อง : จันทร์ซีโร่

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี
ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

 

      การเดินธุดงค์ครั้งนี้เกิดขึ้นในสังคมเมือง ที่ผู้คน ต่างใช้ชีวิตอย่างรีบเร่ง วิถีชีวิตวนเวียนอยู่กับความเคร่งเครียด เพราะสภาพสังคมมีการแข่งขันกันสูง ทำให้เวลาที่จะจัดสรรให้กับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีไม่มากนัก จึงทำให้คนในกรุงอาจจะไม่คุ้นเคยกับกิจกรรมการเดินธุดงค์ครั้งนี้ แต่กระนั้น หากมีความเข้าใจถึงเจตนาดีในการจัดกิจกรรมที่มุ่ง จรรโลงทางด้านจิตใจ เชื่อว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยย่อม มีจิตยินดีที่ได้เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นเช่นนี้ แล้วเกิดความรู้สึกที่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น และเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นว่า พระพุทธศาสนาจักเจริญรุ่งเรืองไปสู่อนาคตอีกยาวนาน

 

ธุดงค์จากสนามเทพหัสดินสู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

รวมระยะทาง ๕.๕ กิโลเมตร

 

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

 

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี
ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

 

เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่
ให้ประเทศไทยในสายตาชาวโลก

        ภาพการเดินธุดงค์ธรรมชัยของพุทธบุตร ๑,๕๐๐ รูป ที่จาริกผ่านใจกลางเมืองหลวงในครั้งนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้ชาวโลกเห็นว่า แม้ประเทศของเราจะเป็นเพียงประเทศเล็ก ๆ แต่ก็เป็นประเทศแห่งพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และเป็นศูนย์กลาง แห่งศีลธรรมโลกในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นดินแดน แห่งอารยธรรมที่ประเทศต่าง ๆ จะต้องหันมามอง ซึ่งจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตา ของชาวต่างชาติเป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้น

 

        อนึ่ง การเดินธุดงค์ธรรมชัยครั้งก่อนหน้านี้ (ธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีพระภิกษุจำนวน ๑,๑๒๗ รูป เดินธุดงค์ระยะทาง ๔๒๗.๘ กิโลเมตร ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย กินเนส เวิร์ล เร็คคอร์ด (Guinness World Records) ว่าเป็นการเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

 

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

 

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

นับเป็นช่วงชีวิตที่ประเสริฐที่ได้พบเจอสิ่งที่ดีงามเป็นมหากุศล ที่จะติดตรึงในความทรงจำทุกช่วงชีวิตตลอดไป

นิมิตหมายใหม่สร้างความสัมพันธ์สมานฉันท์สามัคคี

        ในยุคแห่งวิทยาการเทคโนโลยีอันก้าวหน้า จะมีใครเคยฉุกคิดบ้างไหมว่า สภาพความเป็นจริงแห่งชีวิตของผู้คนในกรุง ที่ต่างต้องดิ้นรนขวนขวาย และพบกับความเคร่งเครียด การแก่งแย่งแข่งขัน ทำให้ความผูกพันในบ้านถูกบอมบ์ด้วยระเบิดแห่งความห่างเหิน ความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มแตก สลาย พ่อ แม่ ลูก เพื่อนบ้าน หรือแม้แต่มิตรสหาย ต่างมีกิจกรรมของตนไปคนละทิศคนละทาง ยากจะมีใครค้นพบทางออกของปัญหา และหาญกล้าที่จะแก้ไขไปสู่ทิศทางแห่งความสุขสงบอบอุ่นได้

 

วันศุกร์ที่ ๖ เมษษยน พ.ศ. ๒๕๕๕

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี
ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

 

   แต่บัดนี้ ตลอดสองข้างทางที่พระธุดงค์จาริกผ่าน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใดก็ตาม เราจะได้เห็นภาพ พ่อ แม่ ลูก มาร่วมกันต้อนรับพระธุดงค์ นอกจากนี้ ยังมีประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ พ่อค้า และผู้ใช้แรงงานหลากหลายสาขาอาชีพ ออก มาโปรยกลีบกุหลาบต้อนรับพระธุดงค์ แสดงให้เห็น ว่ากิจกรรมเหล่านี้ ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว สร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันใน หมู่ชาวพุทธ และเป็นการตอกย้ำศรัทธาขึ้นในใจของชาวพุทธของทุกคนให้มีความภาคภูมิใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

 

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี


ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี
ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

 

   ภาพพุทธบริษัท ๔ ที่มาประชุมรวมพลังกันนี้ มิเพียงสร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยของเรา แต่ยังเป็นการประกาศชัยชนะในพระพุทธศาสนา ให้เลื่องลือ และยังช่วยสืบสานอริยประเพณีการเดิน ธุดงค์ให้คงอยู่คู่วิถีพุทธไทย ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้ลูกหลานได้ยึดมั่นเป็นแบบแผนปฏิบัติในอนาคต และจะส่งผลต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศ ไทยอย่างยั่งยืนสถาพรสืบไป

 

ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี
ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี


ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี
ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 115 พฤษภาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร