วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มหาสุวรรณนิธิเคลื่อนไปตามราง ดังประทับใจ ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

ทบทวนบุญ ๒

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

พิธีประกอบการหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

มหาสุวรรณนิธิเคลื่อนไปตามราง
ดังประทับใจ ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

          ณ ลานมหาธรรมกายเจดีย์ อันเป็นบริเวณพิธีประกอบการหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ปรากฏพื้นที่เนืองแน่นด้วยพลังศรัทธาที่พร้อมเพรียงกันมาจากทุกสารทิศ และหลังจากพระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัยและนำนั่งสมาธิแล้ว ท่านได้นำอธิษฐานจิตหล่อ รูปเหมือนทองคำ และมอบพานมหาสุวรรณนิธิให้คณะสงฆ์

 

มหาสุวรรณนิธิ

 

พิธีประกอบการหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

มหาสุวรรณนิธิทำด้วยทองคำแท้

พิธีประกอบการหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

      เพื่ออัญเชิญส่งต่อไปสู่เตาหลอม หลังจากนั้นคณะเจ้าภาพผู้มีบุญทั้งหลายได้ร่วมกันหย่อนมหาสุวรรณนิธิลงสู่ราง เพื่อจะนำเข้าสู่ เตาหลอมด้วยเช่นกัน เมื่อพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำเสร็จแล้ว พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ นำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตา ปิดท้ายกิจกรรม แห่งบุญอันศักดิ์สิทธิด้วยการจุดพลุสว่างบนท้องฟ้า เพื่อยังความประทับตาและประทับใจเนื่องใน วันคุ้มครองโลกปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ก่อนที่ผู้มีบุญทั้งหลายจะได้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพและด้วยความสวัสดีมีชัย

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ณ มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีประกอบการหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)พิธีประกอบการหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

พิธีประกอบการหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

พิธีประกอบการหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

พุทธบริษัท ๔ เป็นหนึ่งเดียวกัน

 

วันคุ้มครองโลกปีนี้

พิธีประกอบการหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

พิธีประกอบการหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

พิธีประกอบการหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

พุทธบริษัท ๔ เป็นหนึ่งเดียวกัน

        ไม่เพียงจะปรากฏเป็นความยิ่งใหญ่และพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ของทุกกิจกรรมในวันคุ้มครองโลก ณ วัดพระธรรมกายในปีนี้เท่านั้น แต่ศรัทธามหาชนที่ล้นหลั่ง ทั้งพระภิกษุสงฆ์จากทั่วโลก และสาธุชนทั้งในและต่างประเทศที่มาร่วมงาน ต่างล้วนมีความปลาบปลื้มปีติที่ได้เห็นพลังศรัทธาที่แสดงออกถึงความรักในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น ซึ่งมหาชนทั้งหลายที่หลั่งไหลมาไม่เพียงจะมาจากต่างถิ่นฐานบ้านเมือง แต่ยังมีหลายเพศ หลายวัย หลากหลายสาขาอาชีพการงาน และหลากหลายในฐานะทางสังคม ภาพที่เกิดขึ้นนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาอันควรแก่การสาธุการแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่างานทางพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่พุทธบริษัท ๔ ทุกท่าน จะต้องมีส่วนร่วม ทั้งด้วยการทำนุบำรุง ร่วมกันกอบกู้และฟื้นฟูจรรโลงให้เจริญรุ่งเรืองสืบทอดยาวนานต่อไป แม้จะทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจ ดุจดั่งพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ที่ได้กระทำเป็นแบบอย่าง จนคุณธรรมและ คุณวิเศษของท่านปรากฏไปทั่วทุกสารทิศ จนพวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจหล่อรูปเหมือนท่านขึ้นมาด้วยสิ่งที่สูงค่าคือทองคำนั่นเอง...

 

พิธีประกอบการหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 115 พฤษภาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร