วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ หล่อรูปเหมือนทองคำพระผู้ปราบมาร

พระธรรมเทศนา

พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

หล่อรูปเหมือนทองคำพระผู้ปราบมาร

เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

         กว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ทองที่ว่าหาได้ยากอย่างยิ่งแล้วในยามนี้ แต่การมาบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ยากยิ่งกว่า สิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านเกิดมาเพื่อปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ถึงต้นเหตุที่ประกอบวิชชาปล่อยกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ มาบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลาย สรรพสิ่งทั้งปวง

         พญามารเขาจึงกันนักกันหนาที่จะไม่ให้มาเกิด แต่ก็กันไม่อยู่ในระดับหนึ่ง จนกระทั่งท่านได้บังเกิดขึ้น เมื่อบังเกิดขึ้นด้วยกายเนื้อแล้ว ท่านก็ดำเนินชีวิตไปในเส้นทางที่ท่านมุ่งมั่นจะลงมาเกิดเพื่อการปราบมาร ตั้งแต่เข้าสู่เพศบรรพชิต เกิดใหม่ในเพศสมณะ แล้วได้ศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง ได้บรรลุพระธรรมกาย ที่พระพุทธองค์ได้กล่าวเอาไว้ว่า ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ พระตถาคตเจ้า คือ ธรรมกาย หรือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นต่อเมื่อได้บรรลุพระธรรมกาย

          แล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ขยายเผยแผ่การบรรลุธรรมของท่าน ให้กับผู้มีบุญได้บรรลุธรรมตาม จนกระทั่งได้มาอยู่ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ก็ได้ศึกษาเรียนรู้วิชชาธรรมกายเพิ่มขึ้น

          วิชชา แปลว่า ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง

           วิชชาธรรมกาย คือ ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งด้วยพระธรรมกาย ซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน

          พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้บรรลุ แล้วก็ได้ศึกษาวิชชาธรรมกายในระดับที่รู้เรื่องราวของต้นเหตุต่าง ๆ ของผู้ที่อยู่ฉากหลังในการที่ได้ประกอบวิชชาเอาความโลภ ความโกรธ ความหลง มาบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลาย บังคับทั้งอากาศโลก ขันธโลก สัตวโลก บังคับทั้งหมดเลย โดยที่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีโอกาสได้ล่วงรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ที่อยู่ฉากหลังในการที่บังคับบัญชาหรือทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น

         ท่านไปรู้ไปเห็นจนกระทั่งว่า ผู้ที่ออกกฎแห่งกรรมมาบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยเอากิเลสบังคับให้มนุษย์นี้สร้างกรรม แล้วมีวิบากเป็นผล แล้วก็เอาบาปไปประกอบภพภูมิที่จะรองรับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีวิบากกรรม จนกระทั่งทำให้เวียนว่ายตายเกิดกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านรู้อย่างนี้แล้ว ท่านก็ศึกษาค้นคว้าเรื่อยไป และก็สู้รบปรบมือกับ พญามารกันเรื่อยมาจนกระทั่งท่านหมดอายุสังขาร

         ท่านเคยกล่าวไว้ในบทเทศน์บทหนึ่งว่า ตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล นิพพานถอดกาย ไม่เคยมีใครรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพญามารเลย ได้ยินกันแค่ผจญมาร และก็ชนะมาร แต่เรื่องแท้จริงของพญามารลึก ๆ นั้น ไม่มีใครรู้เรื่องเลย ความไม่รู้นี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งที่จะทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายตกเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร แต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านไปรู้ไปเห็น แล้วก็สู้รบปรบมือกับพญามาร ดังนั้นการบังเกิดขึ้นของท่านจึงเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยาก และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย สรรพสิ่งทั้งปวง

         วันนี้เรากำลังจะมาหล่อพระผู้ปราบมาร ซึ่งเป็นบุคคลอันเลิศ บุคคลอันประเสริฐ บุคคลที่ควรแก่การบูชา บุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่ง บุคคลที่พญามารกันนักกันหนา และกลัวเป็นที่สุด บุญนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ สำหรับลูกๆ ทุกคน ที่ได้ให้โอกาสตัวเองมาร่วมสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้

         บุญที่จะได้ในวันนี้ จะไปตัดรอนวิบากกรรม วิบากมาร ให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ร้ายกลายเป็นดี จะปิดประตูอบาย เปิดประตูสวรรค์ จะนำเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่ดีกว่าชาตินี้มากมายนัก เช่น มีรูปสมบัติที่ดีกว่า ทรัพย์สมบัติที่ดีกว่า คุณสมบัติที่ดีกว่า ประณีตกว่า เลิศกว่านี้มากมายนัก ที่จะให้เราได้ใช้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบาย อย่างง่ายดายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม อีกทั้งกำลังบุญในวันนี้ ถ้าหากลูกทุกคนทุ่มเทชีวิตจิตใจเป็นเดิมพัน ในการเอาบุญใหญ่ในคราวนี้ และก็ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตต่อไปจนกระทั่งหมดอายุขัย เราจะได้ไปพักกลางทางกันที่สวรรค์ชั้นดุสิต ที่เราได้คุ้นเคยกับคำว่า ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 115 พฤษภาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร