วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕

ทบทวนบุญ ๑

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

วันคุ้มครองโลก...ด้วยธรรม

 

       ภาพดี ๆ เหตุการณ์ดี ๆ มิใช่รอให้เกิดเองได้ตามธรรมชาติเท่านั้น แต่มนุษย์คือส่วนหนึ่ง ของธรรมชาติที่จะต้องร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ หรือก่อภาพดี ๆ ให้เกิดขึ้น เพราะแทนที่จะคอย กล่าวโทษธรรมชาติหรือตำหนิติเตียนสิ่งที่บกพร่องของสิ่งแวดล้อมหรือของบุคคลอื่น มนุษย์ควรที่จะต้องย้อนกลับมารู้ และสำนึกในหน้าที่ของตน ในฐานะของสัตว์ประเสริฐที่สามารถก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นจนกระทั่งสู่สันติสุขอันไพบูลย์ของ โลกได้ เพราะสิ่งที่จะคุ้มครองโลกนั้น ก็คือผลจากธรรมะที่คุ้มครองใจของมนุษย์นั่นเอง

 

วันคุ้มครองโลก...ด้วยธรรม

 

๒๒ เมษายน ๒๕๕๕  วันคุ้มครองโลก...ด้วยธรรม

         นานกว่า ๔๐ ปี ที่องค์กรนานาชาติ ได้สถาปนาวันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปีว่าเป็น “วันคุ้มครองโลก” มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ ว่า “Earth Day” ถ้าติดตามทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์จะพบว่า เมื่อถึงวันคุ้มครองโลก แต่ละองค์กรของแต่ละประเทศต่างมีการแสดงออกถึงการคุ้มครองโลกด้วยกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ความสะอาด ฯลฯ

 

วันคุ้มครองโลก...ด้วยธรรม

 

พระเทพญาณมหามุนี

 

       ส่วนทางมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ได้นำเสนอในรูปแบบ “Clean the World Clean the Mind” ทั้งนี้ก็เพื่อเชิญชวนชาวโลกทั้งหลายให้ตระหนักถึงการสร้างความสะอาด สว่าง สงบ ในจิตใจของตัวมนุษย์เอง ด้วยเชื่อมั่นในตัวมนุษย์ว่าเป็นผู้สามารถพัฒนาตนเองได้ และเป็นปัจจัยสำคัญของการคุ้มครองโลกด้วยธรรม

วันแห่งมหาประชาปีติ

          เมื่อถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปี วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้จัดให้ มีการประพฤติปฏิบัติธรรม โดยในปีนี้มี ๒ บุญใหญ่ คือการถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั่วประเทศกว่า ๒๐,๐๐๐ วัด ซึ่งในจำนวนนี้ก็มี ๒๘๖ วัด จาก ๔ จังหวัดภาคใต้ด้วย และบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งคือ การหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ซึ่งจะนำขึ้นประดิษฐาน ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย ต่อไป

          ซึ่งข่าวงานบุญนี้ได้เป็นที่รับทราบด้วยความปีติอนุโมทนาของผู้มีบุญทั้งในและต่างประเทศ และไม่เฉพาะชาวไทยเท่านั้น แต่ยังมีชาวต่างประเทศ ทั้งพระภิกษุสงฆ์ นักบวชชาวต่างชาติ ตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งระดับรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศต่าง ๆ เช่น ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ อินเดีย ฯลฯ ได้เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ จนทำให้บริเวณวัดพระธรรมกาย ทั้งสภาธรรมกายสากลและมหาวิหารคดเนืองแน่น ไปด้วยมหาชนมากมายจนนับประมาณจำนวนมิได้

 

พระเทพญาณมหามุนี


        เช้าของวันที่ ๒๒ เมษายน หลังจาก ที่เหล่าสาธุชนได้เดินทางมาพร้อมเพรียงกัน ณ สภาธรรมกายสากลและโดยรอบมหาวิหารคดแล้ว พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้เป็นประธานและนำประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อแผ่ขยายความสงบร่มเย็นภายในดวงใจ ไปสู่มวลมนุษยชาติทั้งหลายประดุจจะกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้ว จากนั้นได้มีการประกอบพิธีมอบปัจจัย อันเป็นกองทุนหนุนแรงใจแด่คณะครูจาก ๔ จังหวัดภาคใต้ ผู้ที่ได้เสียสละยืนหยัดทำหน้าที่ในดินแดนที่ยังมีการก่อการร้าย และหวังที่จะให้เกิดความสงบร่มเย็นโดยเร็ววันชนล้นหลาม บุญล้นหลั่ง ทองล้นใจ

 

มหาสังฆทาน

 

มหาสังฆทาน

 

       ต่อจากนั้นหลังจากที่ศรัทธาสาธุชนได้ ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมร่วมบุญมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศแล้ว เป็นพิธีกล่าวคำถวายทองคำเพื่อนำไปประกอบพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และต่อจากนั้นเป็นการร่วมกันกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เจริญพระพุทธมนต์ถวายไทยธรรมสู่ภาคค่ำหล่อพระทองคำ

        ในภาคบ่ายหลังจากพระเทพญาณมหามุนี นำสาธุชนทั้งหลายทำสมาธิเจริญภาวนาเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ได้รับความเมตตา จากพระมหาเถรานุเถระในการคณะสงฆ์ไทย นับตั้งแต่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระอารามหลวง และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม พระอาราม-หลวง เดินทางมาร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที กรรมการ มหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๘ เจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม นำเจริญพระพุทธมนต์ ต่อจากนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมทั้งฝากธรรมะที่ว่าด้วยเบญจศีลเบญจธรรม ให้สาธุชนทั้งหลายน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองใจ อันจะส่งผลให้เกิดการคุ้มครองโลก

 

พระเทพญาณมหามุนี

 

        และหลังจากนั้นเป็นพิธีถวาย มหาสังฆทานพุทธบุตร ๒๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตรจาก ๒๘๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้

 

มหาสังฆทาน

 

มหาสังฆทาน

 

         จากนั้นพระเทพญาณมหามุนีกล่าวขอบพระคุณพระมหาเถระ พร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวอนุโมทนา คณะสงฆ์ให้พร ส่วนในภาคเย็นถึงค่ำ เป็นพิธีหล่อรูป เหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 115 พฤษภาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร