วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 115 พฤษภาคม ปี2555

ฉบับที่ 115 พฤษภาคม ปี2555
สุเมธดาบสได้ตรวจตราดูว่าเมื่อมีบุญเป็นเสบียงในการเดินทางไกล และได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้ว ทำไมจึงยังไปไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์และยังมีกิเลส อาสวะเกาะติดแน่นอยู่ ก็ได้เห็นว่า สาเหตุมาจากมนุษย์ยังหลงติดอยู่ในเหยื่อล่อของพญามาร คือ เบญจกามคุณ ......อ่านต่อ
ภาพดี ๆ เหตุการณ์ดี ๆ มิใช่รอให้เกิดเองได้ตามธรรมชาติเท่านั้น แต่มนุษย์คือส่วนหนึ่ง ของธรรมชาติที่จะต้องร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ หรือก่อภาพดี ๆ ให้เกิดขึ้น ......อ่านต่อ
ณ ลานมหาธรรมกายเจดีย์ อันเป็นบริเวณพิธีประกอบการหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ปรากฏพื้นที่เนืองแน่นด้วยพลังศรัทธาที่พร้อมเพรียงกันมาจากทุกสารทิศ และหลังจากพระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัยและนำนั่งสมาธิแล้ว ......อ่านต่อ
กว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ทองที่ว่าหาได้ยากอย่างยิ่งแล้วในยามนี้ แต่การมาบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ยากยิ่งกว่า สิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านเกิดมาเพื่อปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ......อ่านต่อ
พระพุทธธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความล้ำเลิศยิ่งนัก สามารถทำให้ บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติจริงและเข้าถึงจริง กลายเป็น บุคคลผู้ประเสริฐอันมหาชนเทิดทูนบูชา เฉกเช่น พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ......อ่านต่อ
วันนี้ เรามาสร้างประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ของพระพุทธศาสนา และของประเทศไทยกัน คือ มาร่วมมีส่วนในการทำสิ่งอัศจรรย์ที่ทำได้ยาก ไม่เคยมี ไม่เคยเกิดขึ้น ในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ นับแต่สร้างกรุงมา คือ มีพระสงฆ์จำนวน ๑,๕๐๐ กว่ารูป เดินธุดงค์เข้ามาพักกลางกรุง ในถิ่นที่เจริญรุ่งเรือง ......อ่านต่อ
การเดินธุดงค์ครั้งนี้เกิดขึ้นในสังคมเมือง ที่ผู้คน ต่างใช้ชีวิตอย่างรีบเร่ง วิถีชีวิตวนเวียนอยู่กับความเคร่งเครียด เพราะสภาพสังคมมีการแข่งขันกันสูง ทำให้เวลาที่จะจัดสรรให้กับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีไม่มากนัก จึงทำให้คนในกรุงอาจจะไม่คุ้นเคยกับกิจกรรมการเดินธุดงค์ครั้งนี้ ......อ่านต่อ
วันนี้คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร คณะพระธุดงค์ไม่น้อย กว่า ๑,๕๐๐ รูป ได้อัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงพ่อวัดปากน้ำมาถวายสถิตประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาตมภาพในนามของเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และคณะสงฆ์ภิกษุสามเณร ......อ่านต่อ
พรสรร กำลังเอก หรือ คุณแดง ตัวแทนไฮโซ ผู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง ที่เป็นถึงลูกสาว ดร.ถาวร-ดร.อุษา พรประภา ผู้ก่อตั้งบริษัทสยามกลการ จำกัด และบริษัทในเครือกว่า ๕๐ บริษัท ......อ่านต่อ
"การบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์Ž" มิใช่เพียงเป็น การรักษาประเพณีวัฒนธรรมของลูกผู้ชาย ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่อดีตเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาคุณค่าจากการบวช ก็จะพบว่ามีมากมายเกินพรรณา ซึ่งผู้ที่บวชเองก็ย่อมประจักษ์ด้วยตนเอง ......อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศพิธีตักบาตรพระในโครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทยที่ผ่านมา ยังคงสร้างความประทับใจให้กับเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่รอยยิ้มอิ่มบุญของผู้มีบุญ ที่ต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่พุทธบริษัท ๔ ในการอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลังความสามารถ ......อ่านต่อ
ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ เราจะต้องทำหน้าที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อจากบรรพบุรุษของเรา สิ่งที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนำไปสู่การ ปฏิบัติอย่างถูกต้องก็คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางรากฐานของพระพุทธศาสนาไว้อย่างไร ......อ่านต่อ
คำว่า "พรŽ" มาจากคำว่า "วรŽ" เป็นคำๆ เดียวกับคำว่า "พระ"Ž ซึ่งแปลว่า "ประเสริฐŽ" ความประเสริฐของพระอยู่ตรงไหน แตกต่างอย่างไรกับความประเสริฐของคน เพราะความจริงแล้วทุกคนเกิดมาแล้วก็แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่วัด ......อ่านต่อ
การบวชแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๓ ประเภท คือเริ่มต้นในระยะแรก ผู้บวชจะต้องบวชกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น การบวชแบบนี้เรียก ว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือใครขอบวชก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า มีศรัทธาเกิดขึ้นในพระรัตนตรัย ต้องการจะอุปสมบท พระพุทธเจ้าก็จะเหยียดพระหัตถ์ ออกมาแล้วตรัสว่า ......อ่านต่อ
บทสัมมาอะระหังนี้ โบราณาจารย์สมัยก่อนท่านแยกพรรณนาพระพุทธคุณ ทีละอักษร ในบทภาวนานี้มี ๕ อักษร คือ สัม, มา, อะ, ระ, หัง แต่ละอักขระได้ให้ความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งนัก ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ