วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 114 เมษายน ปี2555

ฉบับที่ 114 เมษายน ปี2555
จามรี เป็นสัตว์ที่รักขนหางยิ่งชีวิต ขนหางสวยงามมาก แต่หากขนหางไปติดที่กอหนาม มันจะค่อย ๆ ปลดจนกว่าจะหลุด โดยไม่ยอมให้ขนหางขาด สุเมธดาบสได้นำมาเป็นอุทาหรณ์สอนตนว่า ต้องรักศีลเหมือนจามรีรักขนหาง ......อ่านต่อ
แสงสว่างจากดวงประทีปธรรม คือ แสงสว่าง อันเกิดจากเพลิงปัญญาอันรุ่งโรจน์ของพระพุทธเจ้า ที่ส่องทางให้หมู่มนุษย์ได้มองเห็นเป้าหมายของชีวิตอย่างชัดแจ้ง ......อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันมาฆบูชามหาสมาคม วันที่มีความสำคัญต่อตัวเราและชาวโลกเป็นอย่าง มาก เมื่อราว ๒,๕๐๐ กว่าปีที่ผ่านมา ได้มีการชุมนุมกันของพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งท่านมาประชุมพร้อมเพรียงกัน ......อ่านต่อ
ตั้งแต่วันแรก ของการเดินธุดงค์จนถึงวันนี้ อาตมารู้สึกปลื้มใจมากที่เห็นภาพของตัวเอง เป็นหนึ่งในกองพันสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ อาตมาดีใจที่มีโอกาสสร้าง บารมี ๑๐ ทัศ อย่างเต็มเปี่ยมในเวลาที่มีเหลืออยู่จำกัดบนโลกมนุษย์ใบนี้ ......อ่านต่อ
ไม่มีภาพใดจะงดงามไปกว่าภาพของการสร้างความดีร่วมกันเป็นหมู่คณะ ดังเช่นภาพที่เกิดขึ้นในศักราชนี้ ปีมังกรทองที่ใคร ๆ ต่างรู้ดีว่า เป็นปีแห่งความเป็นสิริมงคลทั้งปวง นั่นคือ ภาพมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน บัดนี้ปรากฏขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ......อ่านต่อ
ชีวิตของเรานับแต่เกิดมาอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีใครสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เกิด อีกทั้งเมื่อเกิดมาแล้ว หากไม่รู้จักเส้นทางการดำเนินชีวิต ที่ถูกต้องตามหลักธรรม สนิมของโลกหรือกิเลส อาสวะอาจกัดกร่อนใจเราให้สึกหรอแหว่งวิ่น มากขึ้นกว่าเดิม ......อ่านต่อ
เคยมีคนตั้งข้อสังเกตว่า คนพาลเมื่อเกิดขึ้นในสังคมใด แม้จำนวนเพียงไม่กี่คน แต่ก็สามารถทำให้สังคมนั้น ๆ วุ่นวายโกลาหลได้ ทำให้ต้องมีการสร้างกระบวนการต่าง ๆ มารองรับเพื่อการป้องกันและแก้ไข นับตั้งแต่หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ......อ่านต่อ
การอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติ ในแต่ละครั้ง เรามักจะได้พบเรื่องราวอันน่าทึ่งของ นักแสวงหาความจริงของชีวิต พวกเขาอาจมาจาก มุมโลกที่อยู่กันคนละด้าน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ......อ่านต่อ
โครงการอบรมพระพี่เลี้ยง นับว่ามีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เพราะโลกใบนี้กำลังขาดแคลน "ต้นแบบคนดีŽ" ......อ่านต่อ
๓.๕ ขั้นตอนที่ ๒ ปลูกฝังความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมรับมือกับความทุกข์ทั้ง ๓ ประเภท ให้แก่คนรุ่นหลัง ......อ่านต่อ
ารที่ชาวพุทธจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้นานแสนนานนั้น สิ่งแรกที่ต้องชัดเจนลงไปในความเข้าใจก็คือ ตัวจริงของพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ไหน ......อ่านต่อ
การพาเด็กไปอยู่กับปู่ย่าตายายในช่วงปิดเทอมเหมือนในอดีตมีข้อดีอย่างไรบ้าง ......อ่านต่อ
คำบริกรรมภาวนา สัมมาอะระหัง เป็นถ้อยคำมหัศจรรย์ที่น้อมใจไปถึงการ เจริญพุทธานุสติ มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ เมื่อภาวนาบ่อย ๆ จะทำให้จิตตื่น เป็น จิตสว่าง ไม่จมปลักอยู่กับความมืด มีความพอใจที่จะปฏิบัติธรรมสืบต่อไป ธรรมดา บุคคลเราถ้าไม่มีอะไรยึดแล้ว ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ