วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรพระ ๖ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ กว่ารูป กรุงเทพมหานคร

 

ตักบาตรพระล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียว

  

ตักบาตรพระ ๖ แห่ง

๑๐๐,๐๐๐ กว่ารูป กรุงเทพมหานคร

_______________________________________________________________________

หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
________________________________________________________________________

 

         ไม่มีภาพใดจะงดงามไปกว่าภาพของการสร้างความดีร่วมกันเป็นหมู่คณะ ดังเช่นภาพที่เกิดขึ้นในศักราชนี้ ปีมังกรทองที่ใคร ๆ ต่างรู้ดีว่า เป็นปีแห่งความเป็นสิริมงคลทั้งปวง นั่นคือ ภาพมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน บัดนี้ปรากฏขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ เครือข่ายชาวพุทธ และหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรพระ ๑๐๐,๐๐๐ กว่ารูป ณ สถานที่ ๖ แห่งของกรุงเทพมหานคร ถวายเป็นพุทธบูชา และฉลอง พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม

         โครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๔ จังหวัดภาคใต้ และผู้ประสบภัยทั่วประเทศ เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๑ และดำเนินการ ต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกจังหวัดจนถึงปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือของคณะสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธ ศาสนา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนถึงปัจจุบัน (ก.พ. ๒๕๕๕) ได้จัดตักบาตรในจังหวัดต่าง ๆ ไปแล้วกว่า ๔๕๐ ครั้ง จำนวนพระประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ กว่ารูป

 


 

         ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้า (พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วได้ทรงเทศนาสั่งสอนโปรดสรรพสัตว์ ๔๕ ปี จวบจนปรินิพพาน และหลังปรินิพพานจนถึงปัจจุบันอีก ๒,๕๕๕ ปี) ๒,๖๐๐ ปี ที่โลกได้รับการคุ้มครองด้วยธรรมะ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงสมควรที่ชาวพุทธทั่วโลกจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

         การตักบาตรเป็นมหากุศลในครั้งนี้ นอกจากจะน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๒๘๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้แล้ว ยังเป็นไปเพื่อปัดเป่าอุปัทวอันตรายใด ๆ ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดิน หลังจากที่ประเทศไทยต้องประสบกับอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่ผ่านมา สร้างความลำบากเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า ให้บุญใหญ่ที่เราทำในครั้งนี้ ไปสร้างปรากฏการณ์สว่าง ที่หลอมรวมเอาคำอธิษฐานจิตอันบริสุทธิ์ของพวกเราชาวพุทธทุกคน ให้พระพุทธศาสนาสถิตมั่นเป็นหลักชัย ในดวงใจมวลมนุษยชาติ เริ่มต้นด้วยการให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา ซึ่งจะนำสันติสุขมาให้แก่ตนเอง และสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง มาร่วมกันรำลึกถึงภาพแห่งความประทับใจ ที่ทำให้หลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความปีติไว้ไม่อยู่ ที่มีโอกาสได้ตักบาตรพระจำนวนมากที่สุดในชีวิต นับเป็นการเห็นอันประเสริฐที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่ง

  

ตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป

ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่

         เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่สะพานใหม่ ตลาดยิ่งเจริญ บริเวณถนนพหลโยธิน ตั้งแต่แยกพหลโยธิน ๕๔/๑ ถึงปากซอยหมู่บ้านฝนทอง ๑ (ตรงข้ามพหลโยธิน ๕๙) พระสงฆ์ร่วมบิณฑบาตจำนวน ๑๒,๖๐๐ รูป 

 
 

      ในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส

  

ตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป

แยกเกษตรถึงแยกรัชโยธิน

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พระสงฆ์ร่วมบิณฑบาต จำนวน ๑๒,๖๐๐ รูป แยกเกษตร-รัชโยธิน ตั้งแต่ซอยพหลโยธิน ๓๔ แยก ๑ (ใกล้สี่แยกเกษตร) ถึงสี่แยกรัชโยธิน

   

          งานครั้งนี้ได้รับ ความเมตตาจากพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็น ประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส

  

ตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป

ห้าแยกลาดพร้าว ถึงสี่แยกสะพานควาย

         เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ บริเวณถนนพหลโยธิน มีพระสงฆ์ร่วมบิณฑบาตจำนวน ๑๒,๖๐๐ รูป ตั้งแต่แยกทางเข้าลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต BTS ถึงสี่แยกสะพานควาย

  

 

       งานครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระพรหมดิลก เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส

  

ตักบาตรพระ ๒๒,๖๐๐ รูป

ประตูน้ำ ถนนราชปรารภ ถึงแยกราชประสงค์

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ บริเวณถนนราชปรารภ (ประตูน้ำ) ถนนราชดำริ (เซ็นทรัลเวิลด์) สกายวอล์ค (ชิดลม-สยาม) พระสงฆ์ ร่วมบิณฑบาตจำนวน ๒๒,๖๐๐ รูป
 

          งานครั้งนี้ได้รับ ความเมตตาจากพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๘ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส

  

ตักบาตรพระ ๓๐,๐๐๐ รูป

ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง

         เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระ ๓๐,๐๐๐ รูปขึ้น ณ ถนนเยาวราช-ถนนเจริญกรุง ซึ่งครั้งนี้ ได้รับความเมตตา จากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์


 

       ได้รับเกียรติจากนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายพิธีฆราวาส  พิธีตักบาตรในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดี ยิ่งจากคุณอมร อภิธนาคุณ นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน

  

ตักบาตรพระ ๓๐,๐๐๐ รูป

วงเวียนใหญ่ ถนนลาดหญ้า ถนนอิสรภาพ และถนนอินทรพิทักษ์

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พี่น้องประชาชนกว่าแสนคนจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งใน และต่างประเทศ ต่างพร้อมเพรียงกันไปร่วมพิธีตักบาตรพระ ๓๐,๐๐๐ กว่ารูป ณ วงเวียนใหญ่ บนถนน ๓ สาย คือ ถนนลาดหญ้า ถนนอิสรภาพ และถนนอินทรพิทักษ์

 
 

 

          ซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 114 เมษายน ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร