วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระพี่เลี้ยงธรรมทายาทภาคฤดูร้อน

 

ทบทวนบุญ

เรื่อง : อุบลเขียว

  

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่

พระพี่เลี้ยงธรรมทายาทภาคฤดูร้อน

๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

และรุ่นบูชาธรรม ๖๘ ปี พระเทพญาณมหามุนี

  

           โครงการอบรมพระพี่เลี้ยง นับว่ามีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เพราะโลกใบนี้กำลังขาดแคลน "ต้นแบบคนดีŽ" ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการชี้แนะแนวทาง หรือเป็นตัวอย่างให้บุคคลอื่นได้ดำเนินชีวิตไปในทาง ที่ถูกต้องดีงาม ตามรอยบาทพระบรมศาสดาและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย

 


 

           ในปีนี้ วัดพระธรรมกายจึงจัดให้มีพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และในวันเดียวกันนี้ ยังมีพิธีบวชรุ่นบูชาธรรม ๖๘ ปี พระเทพญาณมหามุนี อีกด้วย

           ในวันบวช พิธีเวียนประทักษิณเริ่มขึ้น ณ บริเวณมหาธรรมกายเจดีย์ ตั้งแต่แสงเงินแสงทองเริ่มสาดส่องขอบฟ้า เหล่าธรรมทายาทในชุดขาวบริสุทธิ์ ที่ยืนประนมมือสงบนิ่งรายรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ค่อย ๆ ก้าวเดินอย่างมั่นคง ริ้วขบวนนำหน้าด้วยพานธูปเทียนแพพระอุปัชฌาย์ ถัดมาเป็นพานพุ่ม ดอกรักสีขาว และพานกรวยดอกลำเจียก สัญลักษณ์ แห่งการน้อมบูชาและฝากตัวเป็นศิษย์ในพระศาสนา เสียงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย บทอิติปิโส ภควา.. ดังก้องกังวาน ขณะที่นาคธรรมทายาททุกท่านต่างประคองใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะไหลผ่านท่อธารแห่งบุญในวันนี้

   

           จากนั้นเป็นพิธีขอขมา มอบผ้าไตร และพิธีบรรพชา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก ซึ่งได้รับความเมตตา จากพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็น พระอุปัชฌาย์ ต่อด้วยพิธีอุปสมบทในภาคบ่าย

 


 

           ทุกภาพภายในอุโบสถ คือ ความสงบเรียบง่าย ดูศักดิ์สิทธิ์และสง่างาม ช่วยเพิ่มพูนความศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น เป็นสื่อแสดงถึงแก่นแท้แห่ง พุทธธรรมที่แฝงเร้นในพระพุทธศาสนา ที่เชิญชวนชาวพุทธทั้งหลายเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

  

           วันนี้ เหล่าพระพี่เลี้ยงธรรมทายาททุกท่าน ได้ก้าวสู่ชีวิตใหม่แห่งร่มกาสาวพัสตร์ด้วยดวงหน้าและจิตใจที่ผ่องใส หมู่ญาติทั้งหลายก็เบิกบานราว กับเฝ้ารอคอยวันนี้มานานแสนนาน

           หลักสูตรการอบรมพระพี่เลี้ยงธรรมทายาท มีความแตกต่างจากโครงการอบรมพระธรรมทายาทโดยทั่วไป คือ มุ่งเน้นเนื้อหาธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ละเอียดลุ่มลึกมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้บวชเป็นพระพี่เลี้ยงธรรมทายาทยังต้องฝึกระเบียบ วินัยและความอดทนอย่างเข้มข้น ทั้งนี้เพื่อรองรับภารกิจสำคัญในการดูแลฝึกฝนพระธรรมทายาท รุ่นต่อ ๆ ไป เพราะพระพี่เลี้ยงที่ดีนั้น จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธรรมทายาทได้ด้วย

  

           บัดนี้ ความฝัน ความหวัง และภารกิจอันใหญ่ หลวงในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไป ในภายภาคหน้า ได้ถูกฝากไว้ในความรับผิดชอบของ พระพี่เลี้ยงธรรมทายาททุกรูปแล้ว หน้าที่ที่สำคัญนี้ จะสำเร็จลงได้ พระพี่เลี้ยงทุกรูปต้องมีจิตใจอันแน่วแน่ที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของมหาชนตลอดกาลนาน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 114 เมษายน ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร