วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ประดิษฐานบนแผ่นดินดอกบัว

เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

 

 

 

              นับตั้งแต่โบราณ ก่อนการสร้างมหาวิหาร ให้เป็นปูชนียสถานอันมีค่า ให้เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราว อันน่าศึกษาทั้งหมดไว้ มักจะมีการก่อสร้างสิ่งหนึ่ง ที่เป็นสัญลักษณ์ ที่แฝงความหมายแห่งปริศนาธรรม อันลึกซึ้ง ดังเช่น พระเจ้าอโศกมหาราช วีรกษัตริย์แห่งราชวงศ์เมารยะ ประเทศอินเดีย ได้ทรงสร้างรูปสลักขึ้นมาชิ้นหนึ่ง ซึ่งคุณค่าทางสถาปัตยกรรมแม้ไม่โดดเด่น เป็นเพียงเสาที่ทรงสร้างอย่างสวยงาม เท่านั้น
    แต่สำหรับกษัตริย์มหาราช ผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย และสำหรับความสถิตสถาพร แห่งบวรพุทธศาสนา เสาที่มีนามว่า "เสาแห่งพระเจ้าอโศก" หรือ Asoka Pillar

             ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด เสาต้นนี้ยังคง ตั้งตระหง่าน เด่นสง่า ท้าลมฝนบนความเปลี่ยน แปลงของผืนโลก ราวกับมีชีวิต และจิตวิญญาณ เพราะแท้จริงแล้ว คือ พยานแห่งวัตถุธรรม ที่หลอมรวมคำอธิษฐานจิต อันบริสุทธิ์ของคนหมู่มากเอาไว้ ไม่่ว่าใครก็ตาม หากมีโอกาสได้เข้าใกล้ ต่างสัมผัสและรับรู้ได้ถึงกระแสแห่งพลังบางอย่าง ที่ทำให้ ต้องหยุดยืน นิ่งมอง ราวกับถูกมนต์สะกด

             ความปีติของพระราชาผู้เกรียงไกร ที่ได้สร้างบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนั้น คงไม่ต่างจากความรู้สึกของชาวพุทธทั่วโลก ผู้มีโอกาสร่วมสร้างมหาวิหารครั้งสำคัญในครั้งนี้ ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ประดิษฐานบนแผ่นดินดอกบัว ณ ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 

 


            เพราะคุณค่าแห่งพระรัตนตรัยไม่เคยเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ยังคงส่งผลเป็นความสุข ความสำเร็จแก่บุคคลผู้ตั้งมั่นศรัทธาในดวงใจอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพราะบุคคลที่เราให้ความเคารพยกย่อง น้อมกราบไหว้บูชา ไม่ใช่บุคคลธรรมดา แต่การบังเกิดขึ้นของท่าน ยอดมหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายนั้น เป็นยิ่งกว่าการบังเกิดขึ้นของสันติภาพอันไพบูลย์ เพราะโศกนาฏกรรม ในดวงใจมนุษย์กำลังจะสิ้นสุดลง เป้าหมายชีวิตที่ถูกปกปิด มานานนับอสงไขยกัป จะถูกเปิดเผยขึ้น ด้วยน้ำมือ ของพวกเราในยุคปัจจุบัน

           ในอนาคต เมื่ออนุชนคนรุ่นหลังผู้เริ่มต้นศึกษา ความจริงของชีวิต ได้เดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ ไปตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ หากจะถามว่าสถานที่ใดเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด ตอบได้ว่า คือ สถานที่ถือกำเนิดแห่งนี้นั่นเอง

          แผ่นดินดอกบัวที่พวกเราจะร่วมกัน ประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก คือ สถานที่กำเนิด กายเนื้อ อันสำคัญ นำมาซึ่งแหล่งกำเนิด กายธรรม อันประเสริฐยิ่ง เพราะหากไม่มีหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่มีนามเดิมว่า สด มีแก้วน้อย เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ ตรงกับวันแรมขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก ณ บ้านหมู่เหนือ ฝั่งตรงข้ามกับวัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ถือกำเนิดขึ้นในวันนั้น ก็คงจะไม่มีพวกเราเหล่า นักสร้างบารมี ที่มาร่วมกันสร้างความดีในวันนี้ ชีวิตคงหลงทางร้างเร่อยู่ในทะเลทุกข์ เคว้งคว้าง ไร้จุดหมาย ไม่อาจพบหนทางสว่างได้

 

 

           ชีวิตทั้งชีวิตของหลวงปู่วัดปากน้ำ ท่านอุทิศเพื่อสั่งสอนสิ่งอันประเสริฐยิ่ง ที่มีค่ามากที่สุดแก่ มวลมนุษยชาติ แม้ท่านจะมรณภาพไปแล้ว แต่มรดกธรรมอันทรงคุณค่าที่ท่านมอบไว้ ยังคงส่องสว่างนำหนทางชีวิต ที่ถูกต้องให้กับผู้คนมากมาย ปรารถนาเพียงให้ชาวโลกตอบตัวเองได้ว่า ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน เราเกิดมาทำไม และอะไร คือ เป้าหมายของชีวิตมนุษย์

             มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่เราจะร่วมกันสถาปนาในครั้งนี้ จะเป็นสถานที่รวบรวมชีวประวัติ และปฏิปทาในการสร้างบารมีของหลวงปู่ ในสถานที่เกิดของท่านจริงๆ ตั้งแต่ ปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย

 

พระของขวัญ สำหรับไว้ตรึกระลึกถึงบุญ

 

      กลางมหาวิหารฯ จะประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ที่เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งภายในและต่างประเทศ ได้หลอมรวมดวงใจช่วยกันสร้างจนสำเร็จ เป็นการเปิดประสูสู่วิชชา คือ ขุมทรัพย์แห่งความรู้อันประเสริฐ เพื่อการค้นพบสันติสุขภายใน ที่ผู้คนมากมายต่างแสวงหา

            เสาเข็มมงคลต้นแรก ที่พร้อมจะชำแรก ผืนดินในวันมหาปีติ ยังได้หลอมรวมพลังแห่งอธิษฐานจิต อันทรงพลานุภาพ ที่จะน้อมนำบุคคลผู้ได้พบเห็นให้บังเกิดความศรัทธา และตั้งมั่นในพระรัตนตรัย มีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกาย และมีโอกาสได้พบกับแผนผังชีวิต ที่ถูกต้องดีงาม สมกับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เพื่อสั่งสมบุญบารมีอย่างแท้จริง

         ผลานิสงส์อันจะนับประมาณมิได้ ที่จะเกิดจากการร่วมกัน สถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ประดิษฐานบนแผ่นดินดอกบัวในครั้งนี้ ย่อมบังเกิดมีแก่ผู้ร่วมสร้าง และร่วมอนุโมทนาโดยทั่วถึงกัน ซึ่งในวันงาน ท่านเจ้าภาพผู้มีบุญในส่วนวงในจะได้รับค้อนทอง และในส่วนวงนอกจะได้รับค้อนเงิน มีลักษณะรูปหมายเลข ๑ สัญลักษณ์แห่งปฐมเริ่มอันเป็นมงคล และยังได้รับ "พระของขวัญ" ไว้เป็นเครื่องตรึกระลึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย ในฐานะผู้ตอกย้ำความหนักแน่นแห่งธรรม ให้สถิตสถาพรบนผืนดินไปตราบนานเท่านาน

           นับถอยหลังจากวันนี้ ทุกนาทีที่ผ่านไป กลั่นใจ ให้บริสุทธิ์ ผ่องใสทุกวัน เพื่อเหมาะสมเป็นภาชนะทองรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น วันที่เราจะร่วมกันเปล่งเสียงกึกก้องอีกครั้งว่า ชิตัง เม!..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร