หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๑๘ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗..........................................................................................................................................


การเตรียมตัวเมื่อยามเจ็บป่วย
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

       ทุกคนมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา ป่วยน้อยบ้าง ปานกลางบ้าง มากบ้าง เร็วบ้าง ช้าบ้าง อย่าไปคิดว่า ทำไมเราป่วยอยู่คนเดียว...

..........................................................................................................................................


วันสงกรานต์และการตั้งประเพณีไทย
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

         สงกรานต์ เป็นวันปีใหม่ของปู่ย่าตาทวดของเรา ปีใหม่ของเรานั้น ก็มีวิธีนับวันนับเวลาแบบของเรามาแต่โบราณ...

..........................................................................................................................................


คุณยายอาจารย์ ผู้ยังโลกให้สว่างทั้งกลางวันกลางคืน
โดย : พระอุดม ยติสฺสโร
       หลวงพี่รู้จักจากชมรมพุทธฯ จึงได้รู้จักวัด ชมรมพามาที่วัดแล้วได้มาอบรมธรรมทายาทรุ่นที่ ๘ ปี พ.ศ.๒๕๒๓...
..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"ปัญหาลูกติดเกมคอมพิวเตอร์"
โดย พระภาวนาวิริยคุณ
       ลูกอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อ เรื่องการเลี้ยงลูกวัยรุ่นสมัยนี้เจ้าค่ะ ลูกชายของลูกมาวัดเรียนหนังสือก็ดี แต่ว่า์...
..........................................................................................................................................


จุดเปลี่ยนชีวิต
"แม่..." ที่ไม่รังแกลูก
โดย ธัน ธนวรรธ

        มีแรงบันดาลใจ และเหตุผลหลายประการด้วยกัน ที่ทำให้ตัดสินใจนำเสนอเรื่องราวในแง่มุมของปัญหาการหย่าร้าง...

..........................................................................................................................................


กายมหาบุรุษ
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

         กายมหาบุรุษ เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวง เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชาวโลกได้รู้เรื่องราว...

..........................................................................................................................................


๒๒ เมษา...หล่อครั้งเดียว หล่อทุกชาติ พลาดไม่ได้

         ในวันที่ ๒๒ เมษายน ที่จะถึงนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย มีดำริที่จะหล่อพระธรรมกายประจำตัว ๓ แสนองค์...

..........................................................................................................................................


ถวายแชมป์บาลีบูชาธรรม

         พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เคยกล่าวไว้ว่า เส้นทาง แห่งการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ จะต้อง มุ่งเน้นปลูกฝัง เป้าหมาย ปณิธานและ อุดมการณ์ของนักบวช...

..........................................................................................................................................


วันมาฆบูชามหาสมาคม
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

         วันนี้เป็นวันมาฆบูชามหาสมาคม ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก ของพระพุทธศาสนา...

..........................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (ปีปัจจุบัน)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org