วัฒนธรรมชาวพุทธ มารยาท การดูแลสุขภาพ พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรมชาวพุทธการใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

การใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

 

 

สวมเสื้อผ้าเพื่ออะไร? 
 
      ปกปิดร่างกาย
 
      บรรเทาความร้อนหนาว
 
      ปกป้องร่างกายจากลม แดดแมลง และสัตว์เลื้ื่อยคลาน
 
การเลือกเสื้อผ้า
 
       ก่อนที่จะเลือกเสื้อ เราต้องมาดูก่อนว่า....  จะใส่ไปไหน? งานอะไร? เหมาะสมกับอายุของเราหรือไม่? 
 
       เมื่อตอบคำถามของตนเองได้แล้ว  ก็มาเลือกชุดกันโดยใช้เกณฑ์ง่ายๆ  ดังนี้ 
 
 
 
        ๑.   สะอาด  เรียบร้อย  เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อตามสมัยนิยม
 
        ๒.  ลวดลายเหมาะสมกับรูปร่างสีเสื้อผ้าเหมาะกับผิว
 
        ๓.  ไม่รุ่มร่ามหรือคับเกินไป
 
        ๔.  ความยาวของชายเสื้อให้ต่ำกว่าระดับสะดือ  และความยาวของกระโปรงประมาณครึ่งน่อง  
 
 
น่าเสียดายถ้าไม่รู้ 
 
การแต่งกายที่ทำให้เกิดคุณธรรมเพิ่มขื้น คือ
 
        -มีเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นต่อการใช้  ไม่มีไว้เพื่อสะสม
 
        -รู้จักแบ่งปันเสื้อผ้าให้กับผู้ที่ขาดแคลน
 
     -ใส่เสื้อผ้าแล้วต้องหมั่นทำความสะอาดและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้า  หากเสื้อผ้าชำรุดให้ซ่อมแซมก่อนนำไปใช้หรือซัก
 
       -สุภาพสตรีหลีกเลี่ยงการใส่กระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นในที่สาธารณชน
 
        -จิตใจที่ได้รับการฝึกฝนมาดีแล้ว รู้จักอดทน  อดกลั้น  มีความสงบเสงี่ยม จึงจะเป็นอาภรณ์ที่งามยิ่ง
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

วัฒนธรรมชาวพุทธทั้งหมด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล