วัฒนธรรมชาวพุทธ มารยาท การดูแลสุขภาพ พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรมชาวพุทธการใช้ไม้ขนไก่และผ้าต่างๆ

การใช้ไม้ขนไก่และผ้าต่างๆ

 

จะมีวิธีการใช้อย่างไร ?
 
การเตรียม 
 
        เตรียมร่างกาย โดยแต่งกายให้รัดกุม สะดวก เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
 
         เตรียมอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ให้พร้อม
 
 
           ๑. แปรงสีฟัน     ๒. ผ้าเช็ดโต๊ะ, ผ้าเช็ดดวงแก้ว- องค์พระ    ๓. ไม้ขนไก่    ๔. ถังน้ำ
 
 
 
การใช้ผ้าเช็ดองค์พระ
 
       ๑. ให้ผ้าแห้งเช็ดจากบนลงล่าง
 
      ๒. ถ้าเช็ดไม่ออกให้ใช้ผ้าชุบน้ำ( บีบ) หมาดๆเช็ดแล้ว เช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง
 
 
 การใช้ผ้าเช็ดดวงแก้ว
 
       ๑. ให้ผ้าแห้งเช็ด หมุนไปในทิศทางเดียวกัน
 
       ๒. ถ้าเช็ดไม่ออกให้ใช้ผ้าชุบน้ำ( บีบ) หมาดๆ เช็ดแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง
 
 
 
การใช้ผ้าเช็ดโต๊ะ/ เก้าอี้
 
 
        ๑. เตรียมน้ำใส่ถังประมาณ ครึ่งถัง
 
       ๒. ปัดฝุ่นที่ติดตามผิวโต๊ะทั้งบน และล่างด้วยไม้ขนไก่ โดยปัดเบาๆ ให้เต็มหน้าไม้ไปในทิศทางเดียวกัน
 
 
       ๓. นำผ้าชุบน้ำ( บีบ) หมาดๆ และพับให้พอดีกับฝ่ามือ  
 
 
       ๔. ถูบนโต๊ะไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้น้ำหนักการเช็ดสม่ำเสมอ  
 
 
 
         ๕. ในกรณีที่ต้องทำพื้นล่าง( ใต้โต๊ะ) ควรพลิกโต๊ะหงายขึ้นใช้แปรงสีฟันปัดฝุ่นตามซอก และพื้นที่ยากๆ ก่อน  แล้วเช็ดจากขาโต๊ะ ลงสู่พื้นใต้โต๊ะให้สะอาด    แล้วพลิกกลับตามเดิม เช็ดบนโต๊ะให้สะอาดอีกครั้งด้วยผ้าแห้ง (ควรมีผ้าพลาสติกหรือเสื่อรองผิดโต๊ะด้วยขณะหงาย)
 
 
         ๖. นำผ้าไปซักให้สะอาด และเก็บล้างอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อย  
 
 
อานิสงค์ของการเช็ดโต๊ะ/เก้าอี้
 
 
      ๑. เกิดอุปนิสัยรักความสะอาด ส่งผลให้อยากรักษากาย วาจา ใจให้สะอาดด้วย
 
       ๒. ผิวพรรณและจิตใจเบิกบานผ่องใส เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา เพราะใจเกาะเกี่ยวอยู่กับความใสความสะอาด ทำให้เป็นคนละเอียดรอบคอบ ประณีต รู้จักวางแผนงาน อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 
     ๓. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
 
     ๔. นึกนิมิตดวงแก้ว องค์พระ ได้ง่ายขณะทำสมาธิ ยังผลให้จิตใจตั้งอยู่ศูนย์กลางกายเข้าถึงธรรมได้ง่าย
 
 
น่าเสียดายถ้าไม่รู้ 
 
 
       -การกวาด ถู ทุกครั้งต้องใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน
 
     -การทำความสะอาด ควรทำให้ถูกตามลำดับ การทำความสะอาด เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน   และพื้นที่ที่ทำจะได้สะอาดอย่างแท้จริง
 
     -ผ้าเช็ดดวงแก้วองค์พระ ควรเป็นผ้าเนื้อนุ่ม ไม่มีขน ที่ทำให้หลุดติดดวงแก้ว หรือองค์พระได้   ควรเขียนกำหนดให้ชัดเจนที่ชายผ้าว่า เป็นผ้าเช็ดดวงแก้วหรือองค์พระ
 
     -คุณธรรมที่เกิดขึ้นคือ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และความมีน้ำใจต่อหมู่คณะ 
 
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

วัฒนธรรมชาวพุทธทั้งหมด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล