เจดีย์-พุทธเจดีย์

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2548

 

 

            เจดีย์ แปลว่า สิ่งที่พึงบูชา ใช้ใน ๒ ความหมาย คือหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงคล้ายลอมฟางหรือโอคว่ำ มียอดแหลม ภายในบรรจุสิ่งที่นับถือเช่นพระธาตุเป็นต้น ส่วนใหญ่สร้างด้วยอิฐหรือคอนกรีตเพื่อความแข็งแรงทนทาน

อีกอย่างหนึ่ง หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เรียก พุทธเจดีย์ มี ๔ อย่างคือ

๑. ธาตุเจดีย์ คือ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

๒. บริโภคเจดีย์ คือสิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย เช่น บาตร ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์

๓. ธรรมเจดีย์ คือสิ่งที่บรรจุคำสอนของพระพุทธเจ้า เช่นคัมภีร์ พระไตรปิฎก

๔. อุทเทสิกเจดีย์ คือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเจาะจงพระพุทธเจ้า เช่นพระพุทธรูป

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.056724333763123 Mins