เถรานุเถระ

วันที่ 10 มีค. พ.ศ.2548

 

 

เถรานุเถระ แปลว่า พระเถระผู้ใหญ่และพระเถระผู้น้อย เรียกเต็มว่า พระเถรานุเถระ

            เถรานุเถระ เป็นคำเรียกรวมพระเถระหรือพระผู้ใหญ่ที่มาชุมนุมกันในที่ใด ที่หนึ่งด้วยกิจอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมด ซึ่งในที่ชุมนุมนั้นมีทั้งพระเถระที่มีอาวุโสมากและรองๆ ลงมา แต่ทั้งหมดล้วนเป็นพระมีสมณศักดิ์หรือมีพรรษา ๑๐ ขึ้นไป เช่นเมื่อพูดว่า

 

“ ในวันนั้นมีพระเถรานุเถระมาในงานมากน่าปลื้มใจเหลือเกิน”

หมายความว่าในงานนั้นมีพระเถระทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยมาเป็นจำนวนมาก

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010032852490743 Mins