อรุณสวัสดิ์...ความรัก

วันที่ 15 กพ. พ.ศ.2559

 

อรุณสวัสดิ์...ความรัก

 

อรุณสวัสดิ์...ความรัก

รักด้วยใจ ปนกิเลส เหตุแห่งความทุกข์
รักด้วยใจ ที่ใสบริสุทธิ์ เหตุแห่งความสุขของใจ...รักเลือกได้... 

 

 

ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559

 

 

 Total Execution Time: 0.0020769000053406 Mins