หนึ่งคิดกลบพันคุณ

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2547

 

เทพาพันเทพเรื้อง                             ฤทธิรงค์

 

บ่เท่าพระอินทร์องค์                                          หนึ่งได้

คุณพันหนึ่งดำรง                                  ความชอบ ไว้นา

มีโทษอันหนึ่งไซร์                                      กลบพันคุณ
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010101675987244 Mins