ใครตรงให้ตรงตอบ

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2547

 

ใครซื่อซื่อต่อตั้ง                  ตามกัน

ใครคดคดผ่อนผัน                              ตอบเต้า

ทองแดงว่าสุวรรณ                 ยังถ่อง เหมือนฤา

ดุจลูกสูสองเถ้า                             ว่าโอ้เป็นลิง
 

 Total Execution Time: 0.0042071660359701 Mins