ศรัทธาใหม่

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2561

ศรัทธาใหม่.

    อาคารสถานที่ ที่เป็นถาวรวัตถุ ตั้งมั่นได้หลายสิบ หลายร้อยปี แม้ผู้สร้างผู้ใช้จะมีอายุเฉลี่ยไม่ถึง 100 ปีก็ตาม แต่ละอาคารล้วนมีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์บ่งบอกถึงวัฒนธรรม ความศรัทธาที่ร่วมกันสร้างอาคารนี้มา.

    อาคารหลังนี้ เมื่อ 115 ปีที่แล้วถูกสร้างขึ้นเป็นศูนย์รวมความสุขทางใจของผู้คนในย่านนี้  แต่บัดนี้ ความศรัทธาที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่น หายไปกับตามกาลเวลา อาคารแบบนี้ใกล้กัน เป็นเสมือนพี่คนกลางก็กลายเป็นออฟฟิศบริษัท รุ่นพี่ที่แก่กว่าสร้างมาเกือบ 200 ปี ก็กลายเป็นคอฟฟี่ช็อป.

   สถานการณ์ความเชื่อในโลกปัจจุบัน ความเชื่อหนึ่งกำลังทำลายตนเองด้วยความโกรธอย่างโหดร้ายเข่นฆ่าพวกเดียวกัน อีกความเชื่อหนึ่งกำลังล่มสลาย ด้วยโลกของเทคโนโลยีที่คนของตนสร้างขึ้น และไม่มีคำตอบในคำสอนให้แก่ผู้ศรัทธาได้พิสูจน์.

   วันนี้พระพุทธศาสนามาปักหลัก ณ อาคารหลังนี้ เป็นศรัทธาใหม่ให้แก่ชุมชนคนที่อาศัยอยู่แถวนี้ ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อปฎิบัติตามหลักวิชชา ที่จะเปิดเผยเรื่องราวความจริงของชีวิตที่ถูกปกปิดไว้ด้วยอวิชชา ให้ได้หลุดจากความทุกข์ นำมาซึ่งความสุขแก่ตนเองและชุมชนต่อไป

   ศรัทธาใหม่ที่เก่า ทนทานต่อการพิสูจน์ แม้พระพุทธเจ้าจะทรงดับขันธปรินิพพาน 2561 ปีแล้วก็ตาม ก็ยังคงมีผู้ปฎิบัติเข้าถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ 
6 มิถุนายน พุทธศักราช 2561
ณ วัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดน 

 Total Execution Time: 0.0061490337053935 Mins