รวมกันได้.

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2561

รวมกันได้.

   น้ำพุร้อนกับน้ำพุเย็น ไหลมารวมกัน ยังเป็นกระแสน้ำอุ่นได้ฉันใด คนใจร้อนกับคนใจเย็น ก็อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ถ้อยทีถ้อยอาศัย ทำให้อบอุ่นใจได้ฉันนั้น !

   รักสามัคคีกัน พากันไปสวรรค์ ไปนิพพาน มองให้เห็นความดีของกันและกัน นำข้อดีมารวมกันเหมือนน้ำพุร้อนรวมกับน้ำพุเย็น กลายเป็นน้ำอุ่น แค่นี้ก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อบอุ่น สนุกสนานแล้ว จริงไหม ?...สวัสดี/เจริญพร.

มนวีโร ภิกฺขุ 
21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561
ณ Kusatsu Onsen Kunma Japan

 Total Execution Time: 0.01466691493988 Mins