หยุดบาป...ตลอดชีวิต

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2562

หยุดบาป...ตลอดชีวิต
หยุดจิต...ตลอดกาล
หยุดนิ่ง...เกษมศานต์
หยุดคร้าน...พยายามเทอญ
๐๔/๐๙/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 Total Execution Time: 0.0012473146120707 Mins