สาธุธรรม น้ำใจ ใสพิสุทธิ์

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2562

สาธุธรรม น้ำใจ ใสพิสุทธิ์

สาธุบุญ ผ่องผุด วิมุตติศานต์

สาธุคุณ ความดี ศรีสุขสราญ

สาธุทาน การสร้างวัด เจิดจรัสบุญ

๓ ตุลาคม ๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 

 Total Execution Time: 0.0079951326052348 Mins