คนจับผิด เพราะใจ..ใฝ่ชั่วผิด

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2562

คนจับผิด เพราะใจ..ใฝ่ชั่วผิด
หมกมุ่นคิด เรื่องร้าย ทำลายเขา
เห็นดอกบัว เป็นกงจักร มักมัวเมา
ใจบอดมืด หมองเศร้า เร่าร้อนรน
คุ้นความผิด คิดพูดทำแต่กรรมผิด
ความถูกปิด สูญสลาย คลายเหตุผล
เป็นอยู่เพื่อ สร้างกรรม ชั่วช้ำกมล
ไร้ญาติชน มิตรสหาย หมายพึ่งพาฯ
๒๗ มกรา ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 Total Execution Time: 0.009953514734904 Mins