วันเเห่งความรัก

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2562

ขอความรัก..จงทับทวี
ขอความดี..จงแผ่ไพศาล
ขอสันติภาพ..จงชัชวาล
ขอทุกท่าน..จงสันติสุขเทอญฯ
๑๔ กุมภาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0086682160695394 Mins