พิธีบูชาข้าวพระ ,ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2562

พิธีบูชาข้าวพระ ,ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี