พิธีปลูก "เบญจทรัพย์" เป็นปฐมเริ่ม ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2562

พิธีปลูก "เบญจทรัพย์" เป็นปฐมเริ่ม
ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี