สัมมาทิฏฐิคืออะไร 

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2563

สัมมาทิฏฐิคืออะไร 


                   คำว่า "สัมมาทิฏฐิ" นี้ เราเคยได้ยินกันมานานแล้วแต่ถ้าจะถามว่า สัมมาทิฏฐิ คืออะไร ?          ในขั้นต้น ขอให้ความหมาย สั้นๆ ว่า คือความเข้าใจถูกในเรื่องโลก และชีวิตคนเราอาจจะมีความเข้าใจถูก  เป็นร้อยๆ พันๆ เรื่องแต่ความเข้าใจถูกเหล่านั้น ยังไม่จัดว่าเป็น สัมมาทิฏฐิ   

 

                   ยังไม่จัดว่าพอจะเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้กลับตัวเองหรือคนอื่นๆ ได้ยกตัวอย่าง บางท่านอาจจะมีความเข้าใจถูกในเรื่องของดาราศาสตร์ ในเรื่องของเทคโนโลยี จนกระทั่งสามารถไปดวงจันทร์ ไปดวงดาวต่างๆ ได้บางส่วนอาจจะมีความเข้าใจถูกในเรื่องการแพทย์ ในเรื่องของการคำนวณ รวมทั้งการปกครองทั่วๆ ไป

 

                 แต่ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ  ต่อเมื่อใดมีความเข้าใจในเรื่องโลก เรื่องชีวิต อย่างถูกต้อง เมื่อนั้นจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้น ใครก็ตามถึงแม้เขาจะเป็นด๊อกเตอร์ เขาจะเป็นโปรเฟสเซอร์ (Professor) รวมกระทั่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นประธานาธิบดี เป็นมหาเศรษฐี นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็น สัมมาทิฏฐิ

 

                เขาอาจเป็นอะไรก็ได้ แต่เขายังไม่เป็น สัมมาทิฏฐิ ถ้าเขายังไม่เข้าใจถูกในเรื่องโลกและชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวเรื่องความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนไว้ในหลายๆ แห่ง แต่กล่าวทีไร ก็จะต้องยกสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นทุกครั้งไป 

 

จากหนังสือ สัมมาทิฏฐิ รากฐานการพัฒนาชีวิต

                                                                                                         โดยคุณครูไม่เล็ก
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.033544063568115 Mins