คุณค่าชีวิตมนุษย์

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2564

คุณค่าชีวิตมนุษย์

 

640312_b.jpg


                 มนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวเท่านั้นที่มีศักยภาพเข้าถึง ความจริงทั้งปวง ด้วยการฝึกตนให้มีสัจจะต่อความดีก่อน จากนั้น ย่อมสามารถกำจัดต้นเหตุความทุกข์ เข้าถึงความสุขแท้จริงได้ แต่การได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยาก ดังบรรพชน ผู้รู้อุปมาความยากไว้ว่า


                ในมหาสมุทรมีห่วงตาเดียวอันหนึ่ง ลอยไปลอยมา ถ้าทุกร้อยปี มีเต่าตาบอดตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ โอกาสที่หัวเต่าตัวนั้นบังเอิญ สอดเข้าไปในห่วงนั้นพอดียากแค่ไหน ต้องใช้เวลามิรู้กี่ล้าน ๆ ปี แต่ ถึงยากและใช้เวลานานขนาดนั้น ก็ยังง่ายกว่าและเร็วกว่าการที่เต่าตัวนั้นจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก


                อย่างไรก็ตาม บัดนี้เราได้รับโอกาสอันแสนยากเกิดมาเป็น มนุษย์แล้ว จึงต้องรีบศึกษาว่าชีวิตมนุษย์มีองค์ประกอบ และ คุณลักษณะพิเศษของแต่ละองค์ประกอบอย่างไร จึงทำให้มนุษย์ มีศักยภาพเข้าถึงความจริงทั้งปวง และมีศักยภาพสร้างสรรค์ อเนกอนันต์ถึงปานนั้น

 

องค์ประกอบชีวิตมนุษย์


                มนุษย์ทุกชีวิตไม่ว่าจะชาติใดภาษาใด ต่างมีองค์ประกอบ เหมือนกัน คือ มีกายหรือร่างกายที่เป็นมนุษย์ และมีใจที่ ต้องอาศัยอยู่ในกายมนุษย์นั้น โดยใจทำหน้าที่เป็นนาย

 

                กาย ทำหน้าที่เป็นบ่าว ทั้งกายและใจต้องอยู่ด้วยกัน ทำงานร่วมกัน และพึ่งพากัน หากแยกตัดขาดกันเมื่อใด ความมีชีวิตก็ดับไปเมื่อนั้น ถ้ามีแต่กายไม่มีใจเรียกว่า ศพ ถ้ามีแต่ใจไม่มีกายเรียกว่า ผี กาย มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รูป เพราะเป็นรูปธรรมที่สามารถ มองเห็น สัมผัส และจับต้องได้ ตรงข้ามกับใจ ใจเป็นนามธรรม คือ เป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อ จับต้องไม่ได้ แต่ทุกคนก็รู้ว่า ใจมีอยู่จริง
 

                เพราะคนที่มีชีวิตเท่านั้นจึงสามารถเห็น จำ คิด และรู้เรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ เคลื่อนไหวได้ ซึ่งแตกต่างจากคนตาย ที่ใจ ได้ตัดขาดออกจากกายแล้ว แม้อวัยวะร่างกายยังอยู่ครบตามปกติ ทุกอย่าง แต่กายก็ไม่สามารถรับรู้โต้ตอบอะไรกับใครได้อีกแล้ว เคลื่อนไหวไม่ได้ ทำการงานต่าง ๆ ไม่ได้ ได้แต่นอนตายขึ้นอืด รอให้ เขาเอาไปเผาทิ้งเท่านั้น องค์ประกอบชีวิตมนุษย์ แสดงดังภาพที่ ๑

 

640312_b%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1.jpg

ภาพที่ ๑ องค์ประกอบชีวิตมนุษย์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017308235168457 Mins