หลุดเข้าไปเป็นชั้น ๆ

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2566

23-1-66-1-b.png

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๒๘๗
 

              หลุดเข้าไปเป็นชั้น ๆ : พอใจหลุดจากเรื่องหยาบๆ ไปติดกับกายมนุษย์ละเอียด หลุดจากกายมนุษย์ละเอียดก็ไปติดกับกายทิพย์หลุดจากกายทิพย์ก็ไปติดกับกายพรหม หลุดจากกายพรหมก็ไปติดกับกายอรูปพรหม และก็หลุดออกเข้าไปเป็นชั้น ๆ จิตบริสุทธิ์ ใจใสสว่างหนักเข้าไปเรื่อย ๆ ชวนติดตาม ใจนิ่งจะเห็นฉากหลังในฉากหลัง อย่างน้อยก็จะได้เห็นเรื่องราวที่ผ่านๆ มา เรื่องราวของตัวเรา ต้องรู้จักตัวของเราเอง จะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ถ้าเราได้โลกวิทู จะได้ไปดูตัวของเรา ของเราจริงๆ เป็นอัตตา หรืออนัตตา ตัวตนที่แท้จริงของเรา จะได้ปรับปรุงตัวเราเอง ไม่ดีหรือไง ไม่อยากปรับปรุงตัวเองกันบ้างเลยหรือ เพราะหลวงพ่อชอบปรับปรุงตัวของตัวเอง ลูกไม่อยากปรับปรุงตัวของเราเองบ้างเลยหรือ? (อยากครับ/ค่ะ) สาวไปเรื่อย ๆ ถ้าหลวงพ่อได้โอกาสอย่างลูก ๆ ย้อนกลับไปเมื่อ ๒๐ - ๓๐ ปีนะ ยังแข็งแรงๆ อย่างนี้นะ หลวงพ่อมาอยู่ ณ จุดตรงนี้นะ ได้โอกาสเหมือนอย่างลูก ๆ ไม่มีภารกิจงานหยาบอะไร อยากจะอยู่แต่ที่นี่ ค้นเข้าไปเรื่อย ๆ แต่มาอยู่ในยุคที่ต้องก่อสร้าง
 

                 เกิดในธรรม ๓ ประการ : เราจะต้องไปถึงกายแท้ๆ ของเรา เราต้องผ่านเรื่องราวนับภพนับชาติไม่ถ้วน กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เข้าไปเรื่อย ๆ สนุกนะ ดูสิตัวเรา ดูตัวของเรา ธรรมชาติเกิดในธรรม ๓ ประการ อันประกอบเป็นกาย กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา อัพยากตา ธัมมา เราจะได้ไปเห็น ไปดูเรื่องราวที่ผ่านๆ มานับภพนับชาติไม่ถ้วน เป็นเรื่องของตัวของเราน่ะ แก้ไขตัวเราเอง ปรับปรุงตัวเรามันดีนะ เป็น Superman Ultraman
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00090373357137044 Mins