บัวขึ้นหิ้ง

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2547

 

เมธีชน
ก็ควรเชิด
เปรียบดอกบัว
ที่เกิดมา

 
 
ถึงต้อยต่ำ
ยกย่องให้
บนโต๊ะหมู่
จากโคลนตม
 
 
เผ่ากำเนิด
ได้ยศฐาน์
หิ้งบูชา
พอสมกันฯ
Total Execution Time: 0.0099834163983663 Mins