พัดให้ลม

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2547

 

ทั้งมือเท้า
จึงจะได้
เหมือนพัดลม
อย่าได้เป็น  

 
 
และสมอง
สินทรัพย์
เคลื่อนไหว
คนทื่อ
 
 
ต้องเคลื่อนไหว
มาดับเข็ญ
ได้ลมเย็น
มือเท้าตายฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.010222053527832 Mins