ปล่องระบายพิษ

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2547

 

 ปากคนพาล

 มีไว้

 เพื่อใช้ด่า

 ค่อนนินทา

 ว่าคน

 จนเสียหาย

 เหมือนปล่องควัน

 มีไว้

 ใช้ระบาย

 พ่นพิษร้าย

 กระจายฟุ้ง

 สู่ฝูงชนฯ

 Total Execution Time: 0.0035710493723551 Mins