ปลวกประสาน

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2547

 

 

 ทำงานใหญ่

 ต้องสัมพันธ์

 ประสานเสียง

 ความพร้อมเพรียง

 เชื่อมหนุนนำ

 สำเร็จได้

 เหมือนจอมปลวก

 พวกปลวกสร้าง

 อย่างฉับไว

 ใหญ่เท่าใหญ่

 ไม่เหลือบ่า

 สามัคคีฯ

 Total Execution Time: 0.0010012984275818 Mins