ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.นครปฐม

วันที่ 03 มค. พ.ศ.2550

     มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ยังคงจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ในหลาย ๆ พื้นที่ด้วยกัน และในครั้งนี้ได้เดินทางเข้าไปที่ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นำโดย พระสมุห์อำนวยศักดิ์ มุนิสักโก กัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ และกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย

ได้จัดนำเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพกว่า 2,000 ชุด ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ โรงเรียนบางหลวงวิทยา ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมารับเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้กว่า 1,600 คนด้วยกัน

นอกจากนี้ มูลนิธิธรรมกายฯ ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนอีก 7 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม โรงเรียนบ้านลาดหลวง โรงเรียนวัดบางน้อยใน โรงเรียนวัดราษฎ์สามัคคี โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โรงเรียนบางหลวงวิทยา โรงเรียนบางหลวง และมีตัวแทนจากวัดอีก 4 วัดที่ เดินทางมารับเครื่องอุปโภคบริโภคด้วย ได้แก่ วัดลัฎฐิวนาราม วัดบางน้อยใน วัดราษฎ์สามัคคี และวัดบางหลวง

ส่วนสำนักสงฆ์ลาดหลวงนั้น ไม่สะดวกในการเดินทางออกมารับเครื่องอุปโภคบริโภค ทางมูลนิธิธรรมกายฯ จึงได้เข้าไปมอบให้ถึงที่ ถึงมือ ถึงใจ กันทุกรูปแบบคือทางทีมงานต้องช่วยกันลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคบางส่วนลงเรือท้องแบน 0072 ซึ่งระหว่างทางมีสายไฟที่พาดขวางอยู่ ทีมงานทุกคนจึงต้องลอดสายไฟผ่านเข้าไป ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เกิดอุบัติเหตุช็อตคนเสียชีวิตไปแล้ว 1 ราย หรือบางส่วนต้องขึ้นรถอีแต๋นเป็นพาหนะ จนกระทั่งในที่สุดก็เดินทางเข้าไปถึงสำนักสงฆ์ลาดหลวง และส่งมอบถวายเครื่องอุปโภคบริโภคได้สำเร็จ ถึงแม้ว่าการเดินทางจะยากลำบากสักเพียงใด ทางทีมงานก็ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือจนถึง จึงสร้างความประทับใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก

ถึงแม้ว่าการเดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือในแต่ละครั้งจะมีอุปสรรคบ้าง แต่ทว่าทางคณะจากมูลนิธิธรรมกายฯ ก็ไม่หวั่นวิตกหรือรู้สึกย่อท้อแต่ประการใด จะยังคงหาหนทางและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในการเดินทางเข้าไปให้ถึงได้ด้วยดีเสมอมา และยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0079751173655192 Mins