ฉลาดคิด ฉลาดทำ

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2546

 

.....กิจวัตรกิจกรรมทุกอย่างในวัด ล้วนเป็นทางมาแห่งบุญกุศลทั้งนั้น แล้วแต่ใครฉลาด ก็หาบุญเก็บบุญกันไป อย่าคิดว่า…ทำไมงานเราหนักกว่าคนอื่น แต่ให้คิดว่า…สิ่งที่เราได้รับมอบหมายนั้น จะเป็นบุญ เป็นสมบัติติดตัวเราไป

 

.....เพราะฉะนั้น…มีโอกาสที่จะหยิบฉวยอะไรได้ในกิจการงานสงฆ์ หรืองานส่วนรวมให้ช่วยกันทำเถิด สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นบุญกุศล ที่ทำให้บารมีของเราเต็มเปี่ยมยิ่งขึ้น

 

 Total Execution Time: 0.00099540154139201 Mins