หลงผิด

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2549

 

ตัดจันทน์ฟันม่วงไม้                   จัมบก

แปลงปลูกหนามรายรก                    รอบเรื้อ

ฆ่าหงส์มยุระนก                     กระเหว่า เสียนา

เลี้ยงหมูกากินเนื้อ                         ว่ารู้ลีลา

 

 Total Execution Time: 0.0010008017222087 Mins