มูลนิธิธรรมกาย มอบสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สพท.ตราด

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2551

 

             การศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนานั้น  นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิตทุก ๆ คน  และต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง  ชัดเจน  เพื่อต่อเนื่องถึงการปฏิบัติได้อย่างเป็นประโยชน์   ซึ่งได้จากการรับรู้ในเบื้องต้นมาเป็นอย่างดีก่อนเป็นประการสำคัญ   ทั้งนี้สื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดและเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อีกทางหนึ่ง  และเป็นตัวช่วยสำคัญทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะหากมีสื่อดี ๆ  นำมาใช้  
            ด้วยเห็นความสำคัญดังกล่าว     มูลนิธิตะวันธรรม ร่วมกับกัลยาณมิตร จังหวัดตราด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด จัดโครงการมอบสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาขึ้น   ในโครงการมอบสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแด่ครูพระ และครูสอนศีลธรรม  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม จังหวัดตราด โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพสุเมธมุนี เจ้าคณะจังหวัดตราด เป็นประธานในการรับมอบจาก พระอาจารย์ศุภโชค สุภคฺโค      ซึ่งเป็นตัวแทนพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในการส่งมอบสื่อการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา แด่คณะครูพระ  และครูสอนศีลธรรมในสถานศึกษาครั้งนี้ 
            สำหรับสื่อที่นำมามอบนี้    จะทำให้การศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา  มิใช่สิ่งที่ยากหรือไม่น่าสนใจอีกต่อไป โดยสื่อการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาได้ถูกพัฒนามาเป็นรูปแบบวีดีโอ ซีดี เพื่อให้ง่ายต่อการสอนศีลธรรม  สื่อดังกล่าวจะแสดงเนื้อหาที่มีทั้งเสียง  ภาพประกอบ   ชัดเจน  สวยงาม    เกิดความสนุกสนาน ชวนให้ติดตาม  เหล่านี้จะทำให้การศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนา  เป็นที่น่าสนใจ จากการพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย  เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน      และเผยแพร่ได้กว้างขวาง  อันยังประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษาพระพุทธศาสนายิ่ง ๆ ขึ้นไป.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00089875062306722 Mins