มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือน้ำท่วม จ.ลพบุรี

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2551

 

มูลนิธิธรรมกาย  มอบความช่วยเหลือคณะสงฆ์
และผู้ประสบอุทกภัย  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี
            ในขณะที่หลายจังหวัดในประเทศไทยต้องประสบกับภัยน้ำท่วมอย่างหนัก  เนื่องจากฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่      โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มภาคกลาง  และปรากฏว่า จังหวัดลพบุรีได้เกิดภาวะน้ำท่วมเช่นกัน ในคืนวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2551  ที่ผ่านมา น้ำฝนที่สะสมมาตลอดก็ท่วมพื้นที่ราบอย่างฉับพลัน รวมเป็นพื้นที่ถึง 8,000ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3  อำเภอ คือ อำเภอบ้านหมี่ อำเภอโคกสำโรง และอำเภอเมือง  ซึ่งมีระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร  ทำให้ต้องประสบกับความยากลำบาก  ทั้งกับพระภิกษุสามเณร  ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่   ดังนี้เมื่อวันที่ 18 กันยายน  พ.ศ. 2551  ที่ผ่านมา   มูลนิธิธรรมกาย  วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์  (หลวงพ่อธัมมชโย)  ได้มอบหมายให้กัลยาณมิตรจังหวัดลพบุรีเป็นตัวแทนกัลยาณมิตรทั่วโลก   นำเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค  ที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เดินทางไปยังจังหวัดลพบุรี   ไปให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆ              ใน อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเมธีรัตโนดม  เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี  เป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้  ตลอดระยะทางในการเดินทางไปให้ความช่วยเหลือ  เห็นได้ชัดว่าทั้ง 2 ข้างทางระดับน้ำสูงมาก  บางจุดน้ำเอ่อล้นขึ้นมาบนถนนซึ่งทำให้ลำบากในการสัญจรไปมา  วัดแรกที่ได้เข้าไปให้ช่วยได้แก่  วัดบางกะพี้ใหญ่  โดยพระอธิการเติ่น สญฺญโม  เจ้าอาวาส    วัดบางกะพี้ใหญ่  เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปถวายอีก 8 วัด  ต่อไป
           จากนั้นทีมงานได้เดินทางยังวัดหนองเมือง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  โดยใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าวัด  เพราะระดับน้ำสูงถึง 2 เมตร  ซึ่งมีพระอธิการสราวุธ เขมกาโม  เจ้าอาวาสวัดหนองเมือง  เป็นผู้แทนรับมองเครื่องอุปโภคบริโภค  และยังมีชาวบ้านอีกเป็นจำนวนมากที่ได้เดินทางมารับของช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย  เพราะได้รับความเดือดเป็นอย่างมาก  จากน้ำท่วมขังเป็นเวลากว่า 1 สัปดาห์  และก็ได้เริ่มเน่าเสียบ้างแล้ว  ชาวบ้านต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า  จังหวัดลพบุรีเคยน้ำท่วมหนักในปี พ.ศ. 2549  แต่ปีนี้ได้รับความเดือดร้อนยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านเพราะน้ำมาเร็วมากจึงระบายลงสู่คลองชลประทานไม่ทัน     รวมกับบริเวณ อ.บ้านหมี่ เป็นพื้นที่ต่ำ  น้ำจึงมารวมอยู่บริเวณนี้  ซึ่งส่งผลกระทบต่อไร่นาถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นจำนวนมาก  ชาวบ้านต้องแบกรับหนี้สินเนื่องเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้  บางครอบครัวแทบไม่มีอะไรเหลือ
         จากนั้นตัวแทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้เดินทางไปที่วัดสระใหญ่  โดยมีพระอธิการสมบูรณ์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดสระใหญ่  เป็นผู้แทนรับมอบ  พร้อมกับแจกจ่ายไปยังวัดใกล้เคียง  และจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปยังวัดหนองน้ำทิพย์  โดยมีพระครูนิยธรรมธีราภรณ์  เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำทิพย์เป็นผู้แทนรับมอบ  พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ว่า  พระที่วัดไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ตามปกติเพราะระดับน้ำได้ท่วมสูงมาก  ซึ่งทางวัดขาดแคลนเรือในการเดินทาง  อาหารและน้ำก็ไม่เพียงพอ  นอกจากนี้พระสงฆ์และชาวบ้านยังประสบปัญหากับโรคภัยไข้เจ็บ  น้ำกัดเท้าที่มากับภาวะน้ำท่วมขังเน่าเสีย  จึงต้องการยารักษาโรคมาบรรเทาความเจ็บป่วยในขณะนี้ด้วย
         ครั้งนี้เป็นคำกล่าวขอบคุณจากพระเดชพระคุณพระเมธีรัตโนดม  เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี  ด้วยว่า   “วัดต่างๆในจังหวัดลพบุรีได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก  น้ำท่วมวัดวาอาราม  พระออกบิณฑบาตไม่ได้เลย  ก็ได้รับความช่วยเหลือจากท่านธัมมชโย  ท่านเมตตาจัดส่งมาให้  ต้องขอขอบคุณมากๆ  และปลื้มใจมากๆ”
          พระอธิการสราวุธ เขมกาโม  เจ้าอาวาสวัดหนองเมือง  กล่าวถึงความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ว่า  “กลางคืนนอนไม่ได้เลยต้องคอยระวังน้ำขึ้นตลอดทั้งคืน  เช้ามาก็ออกบิณฑบาตไม่ได้  พระสงฆ์ได้รับความลำบากมาก  เพราะเส้นทางในการเดินไปบิณฑบาตน้ำท่วมหมด  ก็เลยรู้สึกซาบซึ้งกับคณะที่มาช่วยเหลือพระสงฆ์ที่วัดหนองเมืองมากๆ”
            พระอธิการสมบูรณ์ กตปุญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดสระใหญ่  กล่าวว่า  “การคมนามคมและที่อยู่อาศัย  น้ำดื่ม  อาหารการกินต่างๆ  และพระที่จะทำกิจของสงฆ์ก็มีความลำบาก  เพราะน้ำท่วมหมด  ก็รู้สึกดีใจก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งของวัดพระธรรมกาย  เพราะการมาช่วยเหลือขณะที่เรามีทุกข์อยู่ก็เป็นการดี  ความเจริญจะได้เกิดขึ้น”
            และพระครูนิยธรรมธีราภรณ์  เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำทิพย์  กล่าวอนุโมทนากับวัดพระธรรมกายว่า  “ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายที่ให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์พระภิกษุ สามเณร  ในจังหวัดลพบุรี  ที่ได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้”
            แม้ว่าระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ในขณะนี้  แต่ธารน้ำใจของกัลยาณมิตรผู้มีบุญทั่วโลก  ปรารถนาส่งความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี  และขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมให้กำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้  โดยผ่านทางมูลนิธิธรรมกาย  (สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร.02-831-1000).

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015487829844157 Mins