หยุด กับ วันแรงงาน

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

หยุด กับ วันแรงงาน 

 

วันแรงงานทางโลก หยุด วันเดียว ไปเที่ยวศูนย์การค้า
วันแรงงานทางธรรม หยุด ทุกวัน ไปเที่ยว ศูนย์กลางกาย

วันแรงงานทางโลก หยุด คือ ไม่ทำงาน
วันแรงงานทางธรรม หยุด คือ มีงานทำ

วันแรงงานทางโลก หยุด ได้สตางค์
วันแรงงานทางธรรม หยุด ได้บุญ

วันแรงงานทางโลก หยุดมาก งานไม่เสร็จ
วันแรงงานทางธรรม หยุดมาก นั้นเป็นตัวสำเร็จ...

หลวงปู่วัดปากน้ำ พระผู้ปราบมาร กล่าวว่า....
หยุด นี่แหล่ะสำคัญที่สุด เพราะเป็นตัวสมถะ
เป็นตัวสำเร็จ คือ สำเร็จหมด ทั้งทางโลกและทางธรรม
โลกที่จะได้รับความสุขได้ ใจ ต้องหยุดตามส่วน ของโลก
ธรรมที่จะได้รับความสุข ใจ ต้องหยุดตามส่วน ของธรรม

เราต้อง เอาเรียวแรงที่มีอยู่ เป็น วันแรงงาน ของเรา วันแรงงานของเรานั้น ใจต้องหยุด ใจหยุด เป็นเรื่องสำคัญ..
หยุด นิ่ง ให้ได้ทุกวัน เพื่อ ความสุขใจ ที่แท้จริง.
 
ดังบาลีว่า....นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
สุขอื่น นอกจากหยุด จากนิ่งไม่มี

 

1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.002014164129893 Mins