รักศักดิ์ศรี

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2549

 

จามรีขนข้องอยู่                      หยุดปลด

ชีพบ่รักรักยศ                                 ยิ่งไซร์

สัตว์โลกซึ่งสมมติ                           มีชาติ

ดูเยี่ยงสัตว์นั้นได้ยศซ้อง           สรรเสริญ

 Total Execution Time: 0.00097466707229614 Mins