หล่อพระธรรมกายประจำตัว ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

พระของขวัญ_ของที่ระลึก_ลาปิสแก้ว_วัดพระธรรมกาย หล่อพระธรรมกายประจำตัว  ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐  ๒๒ เมษายน วันธรรมะคุ้มครองโลก

 

ทบทวนบุญ หล่อพระธรรมกายประจำตัว

ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐

๒๒ เมษายน วันธรรมะคุ้มครองโลก

 

            บุญลาภอันประเสริฐของชาวพุทธจะมีกี่ครั้งในชีวิตที่ใครสักคนหนึ่งจะมีโอกาสได้ถวายมหาสังฆทานและไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศกว่า๕๐,๐๐๐ รูป จาก ๒๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศภายในวันเดียว รวมทั้งได้รวมหล่อ พระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ โอกาสทั้งหลายเหล่านี้นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐ และเกิดขึ้นแล้วแก่ผู้มีบุญ ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านมานี้ ซึ่งตรงกับวันที่ชาวโลกทั้งหลายต่างรู้จักกัน คือ Earth Day วันคุ้มครอง แม้ใครจะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเท่าใด ก็คงจะไม่เท่ากับอายุขัยของโลกใบนี้ และถ้าใครผ่านร้อน ผ่านหนาว ใช้ชีวิตอยู่บนโลก ใบนี้ยิ่งนานแค่ไหน ก็จะทราบว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร้าย และดีอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญที่กำหนดภาวะ ความเป็นไปของโลก คือ ใจของมนุษย์นั่นเอง วันคุ้มครองโลก (Earth Day) เริ่มต้นขึ้นเป็น ครั้งแรกในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๓ โดยองค์กรยุวพุทธ ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) มีมติให้วันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปีเป็น วันธรรมะคุ้มครองโลก ภายใต้คำขวัญ Clean the World, Clean the Mind เพราะตระหนักว่า ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าที่สุด คือใจของมนุษย์ ซึ่งควรจะได้รับการคุ้มครองรักษา ให้เป็นใจที่สะอาด ปราศจากการคิด พูด และการกระทำที่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนอย่างไม่รู้จบสิ้น

 

ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐  ๒๒ เมษายน วันธรรมะคุ้มครองโลก

สร้างผังสำเร็จกายมหาบุรุษ ด้วยการหล่อพระธรรมกายประจำตัว


        ภาคค่ำเป็นพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เมื่อพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึง ศูนย์กลางพิธี นำบูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้นำอธิษฐานจิตหล่อ พระธรรมกายประจำตัว พระเดชพระคุณหลวงพ่อหย่อน มหาสุวรรณนิธิบนรางรับ ตามด้วยสาธุชนทุกท่าน ก็ได้นำมหาสุวรรณนิธิที่อธิษฐานจิตมาอย่างดีแล้ว หย่อนลงบนรางรับ เสียงมหาสุวรรณนิธิ วิ่งลงตามรางสู่เตาหลอมเสียงดังกังวานไปทั้งลานมหาธรรมกายเจดีย์ บุญในครั้งนี้ย่อมส่งผลให้เราได้ลักษณะมหาบุรุษ มีอายุขัยยืนยาว ถึงพร้อมด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ และลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน บุญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันของวันนี้ มีอานิสงส์อันไพศาล เปรียบดั่งอสทิสทานซึ่งเกิดขึ้นได้ยากยิ่งในโลกภาพแห่งบุญในวันนี้จะ เป็นมหากุศลนิมิตที่ติดอยู่ในใจของเราตราบสิ้นอายุขัย จะส่งผลให้ได้เสวยสุขอย่างยาวนาน ทั้งมนุษยโลก และเทวโลก ตราบถึงที่สุดแห่งธรรม......... 


       ในโอกาสครั้งนั้น ได้จัดทำชุดพระของขวัญ เพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ในปี ๒๕๕๐

 

พระของขวัญ_ของที่ระลึก_ลาปิสแก้ว_วัดพระธรรมกาย หล่อพระธรรมกายประจำตัว  ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐  ๒๒ เมษายน วันธรรมะคุ้มครองโลก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010051687558492 Mins